Acts of Self Ruin är ett längre arbete på Marabouparken där vi tittar på kampen för kollektiv gemenskap och jämlikhet i individualismens tidsålder. Via aktiviteter som utställningar, ateljévistelser och publika program riktar vi uppmärksamheten mot grupper och individer som kämpat för jämlikhet, solidaritet och andra sätt att leva. Kampen har förts med hjälp av handlingar som utmanat maktstrukturer och hierarkier och lett till förödmjukelse och motgångar: handlingar av kollektiv ineffektivitet, yrkesmässig illojalitet, solidaritet med trakasserade kolleger eller förnekelse av en nationell identitet. Forskningen är inte endast inriktad på generella och politiska handlingar utan även på personliga handlingar, som kan beskrivas som självfördärv. Hur kan vi frigöra oss från den förhärskande individualistiska ideologin med sina klassmässiga, rasistiska och sexistiska undertoner? Acts of Self Ruin är ett koncept som Leela Gandhi utforskat i sin bok The Common Cause (2014) och som ligger till grund för undersökningen. Boken presenterar och föreslår olika former av solidaritet och gemenskap som kan utvecklas via handlingar av självfördärv. Handlingar som syftar till att förena individer över politiska, kulturella och klassmässiga gränser.

Starting from the Self är en grupputställning kring konstnärer som använder sig av sina personliga erfarenheter för att förstå samhällets uppbyggnad och organisering av oss. Särskilt fokus ligger här på hur kön, ras och klass spelar in i gränserna mellan det privata och det offentliga, samt på de olika strategier folk har använt sig av för att överskrida och omförhandla dessa gränser och rumsliga kategoriseringar.

I utställningen ingår verk av Helga Henschen, en konstnär som under den senare delen i sitt liv var verksam och bosatt i Sundbyberg, och som ihärdigt och lekfullt lät sina ord och verk ta plats i det offentliga rummet. Henschen är bl a känd för hur hon omformulerade reklamutrymme genom att använda det som en offentlig plattform för samhällskritik. Hon fann också en användning för sin konstnärliga verksamhet i den offentliga politiken och i samarbete med Socialdemokraterna, och kämpade för barn, kvinnor och politiska fångars rättigheter. Den stockholmsbaserade konstnären Pia Sandström har skapat ett nytt verk till utställningen där hon utforskar det urbana landskapet, via de andra medverkande kvinnliga konstnärernas perspektiv och erfarenheter. Pia Sandströms verk bildar ett sorts ramverk till övriga arbeten av Helga Henschen, Lilian Domec, Hackney Flashers, Lubaina Himid och Billie Zangewa.

Aktuella utställningar