Acts of Self Ruin är ett längre arbete på Marabouparken där vi tittar på kampen för kollektiv gemenskap och jämlikhet i individualismens tidsålder. Via aktiviteter som utställningar, ateljévistelser och publika program riktar vi uppmärksamheten mot grupper och individer som kämpat för jämlikhet, solidaritet och andra sätt att leva. Kampen har förts med hjälp av handlingar som utmanat maktstrukturer och hierarkier och lett till förödmjukelse och motgångar: handlingar av kollektiv ineffektivitet, yrkesmässig illojalitet, solidaritet med trakasserade kolleger eller förnekelse av en nationell identitet. Forskningen är inte endast inriktad på generella och politiska handlingar utan även på personliga handlingar, som kan beskrivas som självfördärv. Hur kan vi frigöra oss från den förhärskande individualistiska ideologin med sina klassmässiga, rasistiska och sexistiska undertoner? Acts of Self Ruin är ett koncept som Leela Gandhi utforskat i sin bok The Common Cause (2014) och som ligger till grund för undersökningen. Boken presenterar och föreslår olika former av solidaritet och gemenskap som kan utvecklas via handlingar av självfördärv. Handlingar som syftar till att förena individer över politiska, kulturella och klassmässiga gränser.

Aktuella utställningar