fbpx

Att tyda tecken i tiden – en föreläsning om språkutveckling

Att tyda tecken i tiden
– en föreläsning om språkutveckling

Med avstamp i dagens skolsystem ger Ulla Wiklund en föreläsning om hur språkutveckling och estetiska uttryck hänger samman och är varandras förutsättningar. Föreläsningen ger perspektiv på ungas språkutveckling i vårt vidgade textsamhälle utifrån frågor som vilken läsförståelse krävs idag hos dagens ungdomar och vilka förmågor besitter de? Hur kan vi möta resultaten av dagens skolmätningar som ännu inte värderar förmågan att tolka bilder och skapa sig mening på det sätt som dagens bild- och textspråk ser ut i vår samtid?

Ulla Wiklund är utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan och språkutveckling.
Föreläsningen är en del av forskningsprojektet Ordbild.

Ulla Wiklund om kulturens plats i skolan  i P1, Nya vågen

Plats och tid:
Signalfabriken, biblioteket i Sundbyberg
Onsdagen 19 februari 2014, kl. 18–19.30
Kostnadsfritt