ordbildworkshop

Skolprogram

Marabouparken erbjuder ett brett urval av pedagogiska aktiviteter för skolor i form av skolvisningar, workshops och Skapande Skola-projekt.  Vårt skolprogram riktar sig till förskolan, låg, mellan- och högstadiet, gymnasiet samt förberedande konstskolor.

Utöver skolvisningar av aktuella utställningar i konsthallen, skulpturparken och Hilding Linnqvists Arkiv kan skolor även boka workshops som tar avstamp i de aktuella utställningarna, Skapande skola-projekt samt kostnadsfria SFI-visningar. I vårt pedagogiska labb får eleverna prova på olika konstnärliga tekniker och material under ledning av pedagoger och konstnärer i kortare eller längre projekt som kan utvecklas och skräddarsys efter just er skolas önskemål.

Skolvisning: 45–60 min.  Guidad visning av aktuell utställning i konsthallen, av skulpturparken eller av Hilding Linnqvist arkiv. Pris: 800 kr. Reducerat pris för förskolor och skolor i Sundbyberg, 500 kr.

Workshops: 60–90 min. Pris: 950 kr. Reducerat pris för förskolor och skolor i Sundbyberg, 700 kr.

För mer information och bokning kontakta pedagogikansvarig Fredrik Bergström

Visningar

Marabouparkens skulptursamling – från klassicism till kubism
En visning med fokus på skulpturerna i parken. Eleverna får en överblick över olika konstnärliga stilar och får veta mer om konstnärerna bakom verken.

Marabouparkens historia – en vision om ”Det goda samhället”
Hur var det att arbeta i en chokladfabrik förr i tiden och varför anlades en skulpturpark i anslutning till fabriken? En visning med fokus på Marabous företagshistoria och på de sociala idéer om det goda samhället och om demokrati, integration och självhushåll som låg till grund för skapandet av parken.

Workshops

Bildperception – en bild flera tolkningar
Hur kommer det sig att samma bild kan tolkas och beskrivas på så många olika sätt beroende på vem det är som tittar? Vi undersöker hur hur vi tolkar, beskriver och läser bilder. Går det att med ord beskriva en bild för någon annan så att hen ser samma bild som en själv framför sig? Vi delar upp oss i små grupper och beskriver, skissar, ritar och målar utifrån givna bilder för att se om det är möjligt!

Den demokratiska parken – integration, ekologi och självhushåll
Workshopen inleds med en visning av Marabouparken. Vilka sociala idéer om det goda samhället i miniatyr, om demokrati, integration, ekologi, självhushåll och det som vi idag kallar prepping låg bakom parken? Finns det tankegods nergrävt i parken som kan överföras på och användas i vår egen samtid? Tillsammans reflekterar vi kring vår egen historia och vår framtid. I vårt pedagogiska labb gör vi sedan individuella framtidskit med sådant vi vill föra vidare. Vad är det som definierar oss och vad är viktigt för oss idag?

Assemblage – tredimensionella collage
I vårt pedagogiska labb skulpterar och limmar vi tredimensionella collage, assemblage, i lera och andra material. Eleverna kan även ta med sig eget material att använda sig av.

Samlingar och tidskapslar – vad ska vi spara till framtiden?
Med utgångspunkt i Marabouparkens skulptursamling arbetar vi med samlingar och samlandet som begrepp och skapar egna små samlingar, tidskapslar. Vi reflekterar kring de olika aspekterna kring samlingar och samlande. Varför samlar man egentligen på saker? Är det viktigt att samla på och bevara föremål åt framtiden? Vem bestämmer vad som är viktigt att samla på? Är vissa samlingar viktigare än andra? Efter en visning av skulptursamlingen fortsätter vi i vårt pedagogiska labb där eleverna med olika material får skapa varsin tidskapsel åt framtiden som fylls med minnen, bilder och personliga ting. Tidskapslarna får eleverna sedan med sig att bevara och öppna i framtiden.