ordbildworkshop

Skolprogram

Skolprogrammet riktar sig till förskolan, låg, mellan- och högstadiet, gymnasiet och förberedande konstskolor. Inom skolprogrammet erbjuder vi visningar av aktuella utställningar i konsthallen, parken och Hilding Linnqvists Arkiv samt undersökande, processaktiga workshopar som tar avstamp i utställningarnas teman och Skapande skola-projekt.

Skolprogrammets innehåll och upplägg lämpar sig till läroplanen Lgr 11.

Vi skräddarsyr även Skapande skola-projekt, specialvisningar och workshopar med passande upplägg. Nedanstående workshopar går lätt att forma till längre Skapande skola-projekt och anpassa till olika åldrar. Om du vill komma till oss med förskolan kontakta vår pedagogikansvarig.

För tidigare Skapande skola-projekt sök under menydelen Skapande skola.

För frågor kontakta pedagogikansvarig: anna-stina.ulfstrom@marabouparken.se


Skolvisning: 40–60 min

Boka en guidad visning av pågående utställning i konsthallen, i Hilding Linnqvist Arkiv eller en visning av skulpturparken. Reducerat pris för grundskolan i Sundbybergs kommun 500 kr, övriga skolor 800 kr.

Workshopar: 60–90 min

Reducerat pris för grundskolan i Sundbybergs kommun 700 kr, övriga skolor 950 kr.

Skolprogram

WORKSHOP FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET
60–90 min.

Fotolistan
Vi dyker ner i vårens fotoutställning Upphovsmannen är en kvinna och med kamerans hjälp löser vi olika slags fotouppdrag enskilt och i grupp.

Ordbild-workshop: Den försvunna sidan
En workshop mellan ord och bild. Vi fördjupar oss i olika text- och bildvärldar och författar nya boksidor i böcker där sidorna av någon anledning har fallit bort. Ordbild är ett läsfrämjande forskningsprojekt i gränslandet mellan ord och bild och intresserar sig för själva läsupplevelsen hos unga.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Bibliotek Sundbyberg.


WORKSHOP FÖR HÖGSTADIET, GYMNASIET OCH FÖRBEREDANDE KONSTSKOLOR

60–90 min.

Foto och experimentfilm
Gruppen får en introduktion till vårens fotoutställning Upphovsmannen är en kvinna och Filmforms videoprogram. I grupp undersöker vi vad experimentfilm kan vara och provar praktiskt med hjälp av olika material hur en kan berätta en historia utan ett tydligt narrativ.

Intensivkurs i samtidskonst: Feminism och aktivism
En fördjupning i samtidskonst. Träffen startar med en föreläsning som reder ut begreppen inom samtidskonst med hjälp av olika historiska och nutida exempel med fokus på feminism och aktivism. Vi gör även nedslag i höstens utställningar och diskuterar, analyserar och tolkar konstverk teoretiskt och praktiskt.

Ordbild-workshop: Den försvunna sidan
En workshop mellan ord och bild. Vi fördjupar oss i olika text- och bildvärldar och författar nya boksidor i böcker där sidorna av någon anledning har fallit bort. Ordbild är ett läsfrämjande forskningsprojekt i gränslandet mellan ord och bild och intresserar sig för själva läsupplevelsen hos unga.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Bibliotek Sundbyberg.

Filmvisning för skolan
Under våren visas filmer från Filmforms arkiv på temat Feminism. Filmerna lämpar sig för elever från 15 år och uppåt. Om du vill komma med en grupp på en kostnadsfri visning och introduktion maila: anna-stina.ulfstrom@marabouparken.se

Filmform startade 1950 och är den enda organisationen i sitt slag i Sverige. Dess uppdrag är att bevara, marknadsföra och distribuera svensk experimentfilm och videokonst. Filmform anlitas ofta som rådgivare av museer, gallerier, universitet och festivaler. Samlingen utökas med nya filmer varje år och sträcker sig från 1920-talet till i dag med huvudsaklig inriktning på svenska konstnärer samt en avdelning med verk från de nordiska länderna.

Kontakta pedagogikansvarig
Anna-Stina Ulfström
anna-stina.ulfstrom@marabouparken.se
Telefon 08-29 45 90