fbpx

Born in a Shtetl – om Sonia Delauney

Born in a Shtetl

Born in a Shtetl

Onsdag 30 november kl. 18. Hålls på svenska. 

Välkommen på den sista programpunkten i anslutning till utställningen Textila Undertexter. Tom Sandqvist, föreläser om konstnären Sonia Delaunay utifrån sin senaste bokBorn in a Shtetl. Sonia Delaunay har skrivits in i den europeiska abstrakta modernismen som en av dess mest namnkunniga men samtidigt mest misskända konstnärer i det parisiska avantgardet under mellankrigstiden. Född och uppvuxen i Hradyzk strax utanför Kiev är hon mest känd för sina ”orfiska”, ”simultanistiska” abstraktioner och gränsöverskridande textilkonst och mode à la det mondäna Paris. Detta gäller inte minst för hennes samarbete och umgänge med den poetiske rabulisten Blaise Cendrars tillsammans med gestalter som Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Pablo Picasso och Georges Braque i det legendariska ateljéhuset Le Bateau-Lavoir i Montmartre. Som så många andra kvinnliga konstnärer har hon dessvärre – trots sina banbrytande insatser både som målare, textilkonstnär och modeskapare – för det mesta fått framträda i skuggan av sin man, orfisten Robert Delaunay.

Ingår i entrén 50kr.

Tom Sandqvist är författare och professor i konstens teori och idéhistoria samt docent i konsthistoria. Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, av vilka flera koncentreras till det tidiga central- och östeuropeiska 1900-talet, senast studien Ahasverus vid staffliet (2014) om judisk konst och konstnärer i Central- och Östeuropa. På Brutus Östlings Bokförlag Symposion gav han senast ut romanen Romanen om örfilen (2015). På samma förlag utkommer i december boken Vi söker ett sammanhang om dadaisten Arthur Segal, Sonia Delaunay, suprematisten Kasimir Malevitj och deras kopplingar till den östjudiska kulturen och filosofin. Essän om Sonia Delaunay har dessutom kommit ut i utvidgad form som den separata boken Born in a Shtetl (Peter Lang Verlag 2016).