fbpx

Filmvisning med Filmform @Marabouparken

Filmvisningar med Filmform @ Marabouparken

Söndag 23 april kl 15
Kök – ett initiativ av medlemmar i föreningen Kvinnocenter i Tensta/Hjulsta gör ett urval och visar filmer ur Filmforms arkiv. 

Välkommen på filmvisning i konsthallen med Filmform. I samarbete med Filmform utvecklar vi under tre månader en specifik samling filmer gjorda av och om kvinnor. Tillsammans har vi bjudit in konstnärer och andra grupper för att utforska Filmforms arkiv och bidra till att utveckla en ny samling i filmarkivet som belyser genusfrågor, och samtidigt ta del av organisationens historia och utveckling. Fri entré.

Bild: Katarina Eismann, Cecilijas hus, 1999

Onsdag 15 februari, kl. 18.30
Petra Hultman

Petra Hultman är baserad i Stockholm och tar under våren sin examen i Fri konst vid Kungliga Konsthögskolan. Hon intresserar sig för samhällsstrukturer i allmänhet och maktstrukturer i synnerhet liksom relationer och gruppdynamiker. Genom sin praktik undersöker hon olika former av deltagande, lärometoder och samarbetsprocesser genom att arbeta med andra individer, grupper och institutioner. Hennes senaste verk bygger på undersökningar av arkiv, personliga och offentliga, där hon genom dokumentation, arkivbilder och erfarna upplevelser utforskar hur minne, identitet och samhälle konstrueras.

Onsdag 22 mars kl 18.30
Fadumo Hussein

Fadumo Hussein är en ung filmare från Tensta. Hon vann Järvaplay festivalen 2016 med sin film 179: an – Nästa station, segregation som belyser hennes egen upplevelse av fördomar och maktlöshet när hon med kameran försöker dokumentera vardagstrakasserier på den buss hon åker varje dag.

Onsdag 5 april kl 18.30
Cinenova

Cinenova grundades 1991 efter sammanslagningen av två distributörer för feministisk film Circles och  Cinema of Women. Dessa organisationer startade under tidigt 80-tal som en reaktion mot bristen på erkännande av kvinnor i filmhistorien. Trots att de till en början utförde allt arbete på egen hand och var ofinansierade, var deras syfte att frambringa medel för att stötta produktion och distribution av kvinnors arbete inom detta område. De hade stor betydelse för skapandet av oberoende och radikal media.

Sedan 2001, då Cinenova riskerade att få avsluta sin verksamhet på grund av bristande finansiering, har organisationen drivits av frivilliga aktörer. Dessa ägnar sig åt att skapa en konstellation av film,  historia och politik som i sin helhet ska utgöra Cinenova. Den skall verka självständigt och sammanhållen snarare än utspridd i mer generella arkiv eller distributörer.

För närvarande distribuerar Cinenova över  500 titlar med experimentell film, narrativ långfilm, konstfilm och och utbildningsvideo som producerats sedan 20-talet fram till idag. Cinenova innehar en stor samling artiklar, böcker och affischer relaterade till verken som distribueras, och historien och politiken kring film- och videoproduktion. Tematiken i Cinenovas arbete utgörs av oppositionella skeenden, postkoloniala strider, frågor om familj och vård, framställningar om kön och sexualitet, och i första hand, relationerna och kopplingen mellan dessa strider.

Söndag 23 april kl 15.00
Kök – ett initiativ av medlemmar i föreningen Kvinnocenter i Tensta/Hjulsta. 

k.ö.k (Kvinnor önskar kollektivet) finner nya sätt att skapa en feministisk institution inom kollektivet Kvinnocenter.  Kvinnocenter i Tensta/Hjulsta är en ideell kvinnoförening som startade 1997. Det är en mötesplats för kvinnor med olika bakgrunder, en plats att dela kunskaper, lära sig språk och finna nya bekantskaper.

Läs mer om Filmform @Marabouparken