Tove Dreiman, Mouth Shut, Loud Shouts, 2017

GUIDAD VISNING

Allmän guidad visning av pågående utställning Mouth Shut, Loud Shouts, äger rum söndagen den 5 november kl 14.
Varmt välkomna !

Mouth Shut, Loud Shouts

Fikret Atay
Paulo Bruscky
Tove Dreiman
Lucy Parker
belit sağ
Ritu Sarin & Tenzing Sonam
Arvid Sveen

I Reading Room (läsrummet): Tidskriften Index on Censorship, Practice Based Klinik Against Censorship med Johanna Gustavsson, Felice Hapetzeder, belit sağ, Seçil Yaylalı med flera. 

Utställningen Mouth Shut, Loud Shouts handlar om censur och nedtystande, vilket har djupa rötter i auktoritära och koloniala regimer. Undertryckandet av åsikter, information, språk och bilder är ett utbrett fenomen som fungerar på olika sätt världen över. Verken i utställningen visar hur censuren kan fungera som ett sätt att marginalisera och avlegitimera. Vissa verk motarbetar olika former av statlig censur och andra handlar om självcensur. Utställningen lyfter fram praktiker som står i opposition till nedtystande och undertryckande, som letar efter platser, vägar och estetiska former där olika röster kan sippra ut till världen och oss själva.

Läs mer 

Research Residency: The Bridge Radio
The Bridge Radio är ett oberoende radioprojekt skapat av människor som saknar medborgarskap. De producerar radioprogram om migration, asyl och folkrörelser. De strävar efter att uppmuntra människor som lever utan medborgarskap till att organisera sig och därmed skapa en ny grupp reportrar med större bredd. The Bridge Radio ställer sig kritiska till den förhärskande debatten om asyl och migration och försöker att sprida information om vad som pågår idag, via berättelser från de som har upplevt migration och kampen för rörelsefrihet.

Läs mer

Fotograf: Jean-Baptiste Béranger