GUIDAD VISNING

Den guidade visningen av Starting from the Self 6 augusti är tyvärr inställd!
Välkommen tillbaka till nästa utställning!

Starting from the Self 

Starting from the Self  är en grupputställning med konstnärerna
Lilian Domec

Hackney Flashers
Helga Henschen
Lubaina Himid
Pia Sandström
Billie Zangewa

Utgångspunkten är att konstnärerna använder sig av sina personliga erfarenheter för att förstå samhällets uppbyggnad och organisering av oss. Särskilt fokus ligger här på hur kön, ras och klass spelar in i gränserna mellan det privata och det offentliga, samt på de olika strategier folk har använt sig av för att överskrida och omförhandla dessa gränser.

Läs mer 

Residency: Revolution poetry
Revolution Poetry är en i Stockholm baserad plattform för kultur, konst och Spoken Word, som sedan starten 2009 har utvecklat en ny scen för röster som sällan hörs, ofta med rötterna i Stockholms förorter. Under forskningsvistelsen kommer Revolution Poetry att utveckla en ny inriktning med namnet Revolution Art, som blir en ny scen där konstnärer och artister kan utveckla multidisciplinära arbeten som inte behöver vara knuta till ett liveuppträdande. Under tre månader kommer Revolution Poetry att använda ateljén på Marabouparken för att dela med sig av sitt arbete, arrangera möten med konstnärer, samtal och arbetsseminarier.

Läs mer

Fotograf: Jean-Baptiste Béranger