fbpx
  • Henrik Andersson, Participant Observers, 2008
    Henrik Andersson, Participant Observers, 2008
13 maj 2015–27 september 2015

Henrik Andersson – Participant Observers

Henrik Andersson, Participant Observers, 2008

Utställningen Participant Observers gestaltar Henrik Anderssons undersökning av de delar av Ursvik i norra Sundbyberg där Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) var beläget fram till 2005. Med hjälp av material från bland andra FOI:s konstsamling, fotodokumentation från Sundbybergs museum och Statens konstråds arkiv spårar Henrik Andersson förändringar, i både fysiska och mentala landskap. I vår tid då väpnade konflikter tycks krypa allt närmre aktualiserar han försvarets plats i Sundbyberg, dess koppling till tiden efter andra världskriget och dess skiftande samhällsklimat. I spåren av FOI:s verksamhet, finner vi konst, protokoll, fotografier och inventarieförteckningar som ger upphov till frågor: Vilken roll har konsten och konstnärerna spelat i det svenska totalförsvaret? Och hur står det till med den svenska fredsrörelsen idag?

I Ursvik, i ett skogsområde stort som ett litet naturreservat söder om Järvafältet i norra Sundbyberg, låg fram tills för några år sedan Totalförsvarets forskningsinstitut. Ett stickspår från norra stambanan ledde transporter av ammunition in i ett stort bergrum från 1930–talet och framåt. På området fanns skjutbanor, administration och depå men framförallt bedrevs forskning på hög nivå. Allt mellan utveckling av svenska kärnvapen till medicinsk forskning på operationsmetoder för krosskador. Verksamheten var strängt hemlig och det är oklart vad som egentligen pågick bakom staketet. Opinionen för det svenska kärnvapenprogrammet svängde i början av 1960-talet. År 1961 avgick mot Ursvik den första protestmarschen mot atombomben i Sverige och bilder därifrån finns bevarade på Sundbybergs Museum. Försvarets lokaler i Ursvik rymde även en medresenär, en konstsamling som i huvudsak var anskaffad av Statens konstråd. En konstsamling på hemlig ort – vad gjorde den där?

– Henrik Andersson

Utställningen Participant Observers är en del i Henrik Anderssons Marabouparken Lab-projekt. Projekten är lokala samarbeten som länkar samman konstnärer, lokala aktörer och gemensamma rum i Sundbyberg i syfte att berika det kollektiva minnet kopplat till plats. Samtidigt är förhoppningen att få den samhällsutveckling som vi befinner oss i att träda fram lite tydligare.

Henrik Andersson (född 1973 i Göteborg) är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack i Fri konst och på Curatorutbildningen. Han har ställt ut på bl a: Moderna Museet Stockholm, Index och Tirana Biennalen i Albanien. Under 2013–2014 arbetade han med Asger Jorns fotografiska arkiv i projektet Museum Jorn som ställdes ut på Baltic Art Center i Visby. Han är en del av redaktionsrådet för tidningen Paletten och har tidigare arbetat som curator på Röda Sten Konsthall och som lärare på Högskolan för fotografi i Göteborg.

http://henrikanderssonart.tumblr.com/

Återblick Ursviksmarschen 1961
Onsdag 2 sep 2015 kl. 18.00

Konstnären Henrik Andersson presenterar sin utställning Participant Observers och berättar om sin undersökning av Totalförsvarets Forskningsinstitut i Sundbyberg, vars kärnvapenprogram orsakade den första svenska protestmarschen mot atomvapen. Marschen anordnades av den nybildade Kampanjen mot atomvapen (KMA) och anses av många som en milstolpe i den svenska fredsrörelsen. Efter visningen ges möjlighet till diskussion och samtal. Ingår i entrén 50kr.

Var du där? Vi vill gärna höra dina minnen från Ursviksmarschen. Skicka ett mail till lab@marabouparken.se och berätta.