fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Marabouparken konsthalls integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft fredag den 25 maj 2018, och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Med hänsyn till att den nya lagen börjar tillämpas uppdaterar vi vår integritets- och dataskyddspolicy vad gäller hantering av personuppgifter (exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ljud- och videoupptagningar och bilder).

Behandlingen av vissa personuppgifter är nödvändig för Marabouparken konsthall att kunna nå ut med utskick av nyhetsbrev eller pressmeddelanden till särskilda intressenter. Den data vi samlar in för att du ska kunna ta emot vårt nyhetsbrev är din e-postadress. Vi använder inte dina personuppgifter i våra register till något annat än att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Marabouparken konsthalls verksamhet i våra officiella kommunikationskanaler som webbplats, utskick och i sociala medier. Dina personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part. Vi kommer att spara dina uppgifter i vårt register fram till dess att du avanmäler dig.

För att kunna hantera bokningar av lokaler och tjänster, till exempel visningar och kurser, behöver vissa personuppgifter samlas in och sparas till dess att tjänsten slutförs.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang. De uppgifter vi i detta fall kan komma att samla in är fotografier samt ljud- och videoupptagningar. Vi kommer då att vara tydliga med att detta sker och noggranna med att samtycke finns vad gäller insamling och publicering av material på vår hemsida och sociala medier. Vi kommer inte att spara eller dela material om samtycke inte medges.

Kontakta oss om dataskydd

Du kan alltid begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller tar bort dina uppgifter från vårt register. Kontakta oss på info@marabouparken.se

Den här integritetspolicyn är ett levande dokument vars innehåll kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Marabouparken konsthalls webbplats. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 24 maj 2018

Cookies

Marabouparken Konsthalls hemsida använder cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Safari, Mozilla, Internet Explorer, m fl) så att den inte sparar cookies.