konsthallen-top

Om Marabouparken konsthall

Marabouparken konsthall är sedan 2010 belägen i Arthur von Schmalensees f d kakaolaboratorium i Marabouparken. Parken är en visionärt anlagd rekreationsanläggning för anställda vid Maraboufabriken som växte fram vid Bällstaån i Sundbyberg under 1940 och 50-talen. När Sundbybergs stad köpte Marabouparken 2006 beslöt man att investera i en om- och tillbyggnad av laboratoriet för att hysa en ny konsthall, restaurang, konstpedagogik för barn och ungdomar samt möteslokaler. I och med ombyggnationen vill man lyfta fram parken till dess fulla potential som riksangeläget besöksmål. Konsthallen drivs av en stiftelse som varit aktiv i Sundbyberg sedan 2005 och som har som målsättning att presentera ett urval av samtidens mest intressanta svenska och internationella konstnärer för både lokal och internationell publik. Som institution vill vi att våra besökare ska möta aktuella konstnärskap i utställningar som utforskar och speglar vad det är att vara människa idag och som på ett spännande sätt introducerar idéer och arbetssätt som finns inom den samtida konsten.

Tillsammans med skulptursamlingen i parken tillför utställningarna upplevelser för såväl en smal initierad som bred utflyktspublik. För att väcka engagemang och ge ingångar till frågeställningar och idéer som är kopplade till aktuella utställningar och projekt bjuder vi in publiken till diskussioner, workshops, konserter, visningar, filmprogram och mycket annat. Under rubriken Marabouparken Lab. initierar vi långsiktiga, lokala samarbetsprojekt som får utvecklas i samspel mellan konstnärer, uppdragsgivare och stadens innevånare både i och utanför konsthallen. Med en verksamhet som länkar samman konst, pedagogik och stadens gemensamma rum kan vi tillvarata kreativitet och erfarenhet från olika människor och skapa en intressant dialog om konst och samhället vi lever i. Marabouparken som plats förenar två parallella världar – parkens och konstens. Tillsammans erbjuder de en unik blandning av samtid och historia, gemenskap och avskildhet, verklighetsflykt och samhällsengagemang.