fbpx
25 januari 2019–28 april 2019 Se program

Lisa Torell – Trottoaren, ett mästerverk.

I Lisa Torells utställning synas välfärdssamhällets beståndsdelar. Genom verken synliggörs hur omsorg och omhändertagande, likgiltighet och försummelse manifesteras materiellt i och genom våra urbana och offentliga rum. Det är som om hon frågar sig: Vad är det som gör ett samhälle till ett delat rum och en stad till en stad?

Med närgången blick; på plats och arbetande, dag och natt, urskiljer Lisa Torell spår av omvårdnad och hänsynstagande, och brist på detsamma. Hon är kroppen och ögat. Upptäckandet sker simultant med betraktarens. Bit för bit blottläggs samhälle och system, i plattläggning, sopor och avtryck.

Lisa Torell har under drygt ett decennium arbetat i och med offentliga och halvoffentliga rum inom sin konstnärliga praktik. Med ett platsspecifikt förhållningssätt går hon i nära dialog med utvalda platser och situationer, enskild individ, befolkning och samhälle. På Marabouparken visas arbeten gjorda mellan 2015 och 2019, för platser i Istanbul, Norrköping, Småland, Gdansk, Sundbyberg, Tromsø och Venedig, i en rumslig storskalig installation.

Human Population_Sundbyberg_Lisa Torell
Human Population_Sundbyberg_Lisa Torell

Lisa Torells arbeten spänner över bl.a. performance, installation, video och text. Flera av verken som visas på Marabouparken har producerats inom ramen för konstnärlig forskning i Norge (Norwegian Artistic Research Programme), där hon disputerade med projektet Potential of the Gap 2018. Hennes praktik utforskar frågor relaterade till den offentliga sfären, med fokus på relationer mellan plats, språk och identitet i förhållande till perception, konvention, system och logik.

Under utställningens gång leder Lisa Torell ett parallellt program som påbörjades med projektet och boken Plats till plats, 9 konstnärers reflektion kring platsrelaterat arbete (red. Lisa Torell, Konstfrämjandet, 2016), där hon går i dialog med andra konstnärer om praktik och arbetsmetoder.

Curator: Maria Andersson

Figure 3582, Pleasure Culture_Lisa Torell_Phot_Viktor Pedersen
Take Care of the Garbage_Lisa Torell-photo_Ingvild Holm
That was seen, could be seen_Lisa Torell_foto_Michael Törnkvist_
The Pavement, a Masterpiece_Lisa Torell-photo-Humle Rosenkvist

Lisa Torell (Göteborg, 1972) är lektor vid Konstakademin i Tromsø och hennes konst har visats i solo- och grupputställningar. Bl.a. på Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, 0047,Oslo, TSSK, Trondheim, Research Pavillion, Venedig, Bonniers konsthall, Index, Göteborgs konsthall och Consonni, Bilbao. Torell har också skrivit för många publikationer såsom t.ex. Contemporary Urban Structures, Oslo Pilot (2015-17) – a project investing the role of art in public space (Mousse Publishing), Paletten, A-Prior Magazine, Bryssel.

Ons 13/2 2019
kl 18–19
Samtal mellan utställare Marika Troili, Mapping The Unjust City / Vem äger staden? och Lisa Torell (moderator)

Tor 21/3 2019
kl 18–19
Samtal mellan Lisa Torell och Liv Bugge om Bugges verk To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (E15) från 2018.

Sön 28/4 2019
kl 15–16
Performativ nedtagning av utställningen med Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst