Liv Bugge

Liv Bugge (född 1974) är en norsk konstnär som bor och arbetar i Oslo. Hennes arbeten har ofta rört sig kring samhällets strukturer i de skandinaviska välfärdsstaterna och kring de olika normer som styr hur vi handlar och ser på varandra och vår omvärld. I sin nyss avslutade doktorsavhandling vid Konstakademin i Oslo undersökte hon relationen mellan kroppen och rummen i ett norskt högriskfängelse och de spår som de intagna lämnat efter sig. I ett annat verk följde hon tömningen av det geologiska museet i Oslo – museet ses här både som ett minne och en värderande struktur. Geologin spelade också en viktig roll i ett tidigare verk där en grupp människor söker kommunicera med fossiler, rester av tidigare liv som nu finns inbäddade i berggrunden. Människans djupt sammanflätade samvaro med andra levande varelser, återkommer i ett nytt filmverk med en grupp hundar – som kan ses som människans utvidgade familj.