fbpx
25 januari 2019–28 april 2019

Mapping the Unjust City / Vem äger staden?

Elof Hellström, Maryam Fanni, Åsa Johansson, Sarah Kim, Paula Urbano

Mapping the Unjust City/Vem äger staden är ett kollektivt arbete som handlar om kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara. I processen undersöks estetiska strategier för att dela kunskap om ägandeförhållanden och på så sätt uppmuntra till demokratisering av stadens gemensamma platser.

Gruppen har tidigare bland annat gjort en kartläggning av lokala centrum längs Stockholms tunnelbanelinjer som ställts ut på institutioner, konsthallar och husockupationer. Som ett komplement har gruppen också arbetat med kringberättelser, undersökt detaljplaner, ägandehistorik och centrumägares kunskap om demonstrationsrätten. Centrala frågor för undersökningarna är: Hur kan kartläggandet fungera som ett verktyg för analys? Hur kan det erbjuda en förståelse för konsekvenserna av förändringar i ägande och finansialiseringens påverkan på den byggda miljön? Hur kan en bild bli ett mobiliserande verktyg och inspirera till kollektiv handling?

I gästrummet på Marabouparken kommer Mapping the Unjust City / Vem äger staden arbeta med att omvandla tidigare kartläggningar till ett användarvänligt digitalt verktyg för att synliggöra dolda dimensioner av staden. I samarbete med bland annat hackers och intresserad allmänhet kommer det digitala verktyget ta form och fyllas med ny data. Under 2019 genomförs även samtal och workshops om kartläggningars potential och om vilka motberättelser som kan fungera som utgångspunkt för att förstå de omvandlingar Stockholm genomgår idag. Här fokuseras särskilt på berättelser kring de lokala centrum i Sundbyberg som staden nyligen sålt till privata företag.

Gruppens medlemmar är Elof Hellström, grafisk formgivare Maryam Fanni, landskapsarkitekt Åsa Johansson, curator Sarah Kim och konstnär Paula Urbano.

Marabouparkens gästrum är en programdel i ständig utveckling och en plats för utforskning och eftertanke. Hit bjuds kollektiv och konstnärsgrupper in till att fördjupa och utveckla sin praktik. Gästrummet springer ur det pågående forskningsprojektet Acts of Self Ruin som undersöker hur solidaritet och jämlikhet kan byggas i individualismens tidevarv.