fbpx
25 januari 2019–28 april 2019 Se program

Marika Troili – Vattennära rekreation

Marika Troili
Vattennära rekreation

I Vattennära rekreation bygger Marika Troili vidare på sitt intresse för ordens förmåga att skapa egna värdesystem. Efter att i tidigare verk bearbetat hur ett antal större företag officiellt kommunicerar, lyssnar hon den här gången till det offentligas röst.

Upprinnelsen till utställningen är ett antal dokument från Sundbybergs stad, rörande stadens framtida utveckling: Sundbyberg 2030 – hållbart och urbant och Sundbybergs nya stadskärna, bland andra. I dessa möter läsaren formuleringar som: ”Strandpromenaden längs Bällstaån och Bällstaviken ska utvecklas till ett attraktivt stråk med möjlighet till vattennära rekreation och med olika upplevelser.” Härav utställningens titel och intresseområde.

Marika Troili, Blåstruktur, 2019
Marika Troili, utan titel (bollar från Bällstaån), 2019

Dokumentens spekulativa ton projicerar en stiliserad bild av den framtida staden där vattnet i allmänhet, och Bällstaån i synnerhet, spelar en avgörande roll som drivande kraft och som socialt och ekonomiskt värde. Marika Troili har genom både sorgfälliga läsningar av dessa dokument, och metodiska vandringar och båtfärder, sonderat det ändlösa flöde av aktivitet som både kringgärdar vattnet och som vattnet ger upphov till. Detta tolkas och speglas i utställningen på ett sätt som förser oss med andra perspektiv på de processer och flöden som pågår i och runt ån. I galleriet tar en rumslig gestaltning form där vattnet är både material och mening.

Ån är även hemvist åt figurer som verkar mer i det fördolda, med andra motiv än de som staden ställer upp, bland andra bävern och nässlan. I en glastäckt monter i utställningen ligger verket Nässlans översiktsplan 2030. Här finns översiktsplaner från de kommuner Bällstaån flyter igenom samlade, men täckta i ett fint nässelpulver. Nässlan, som å ena sidan uppfattas som oönskat ogräs och å andra som eftersökt naturläkemedel, blir även den en symbol i berättelsen om platsen. Ett genomgående drag i Troilis arbeten är att de på samma gång iscensätter ett avtäckande och beslöjande av rapporternas inverkan på, och vår bild av, den framtida staden.

Marika Troili, Barkarbystaden II, 2019
Marika Troili, Vattennära rekreation, 2019

Ytterligare en dimension i Vattennära rekreation är kopplingen till Marabouparkens och den forna chokladfabrikens historia, där tankar om sambandet mellan dekorativa, sköna miljöer och god hälsa och karaktär legat till grund för både parkens och fabrikens utformande – tankar som går igen i samtida stadsplanering.

Marika Troili skärper vår blick förbi det vi kan uttyda med blotta ögat. Med hjälp av funna föremål och material, i installation, video, fotografi och text, gestaltas på ett poetiskt och finkänsligt sätt frågor om stadsomvandling och urbanisering, kultur- och naturmiljöer, rekreation och produktivitet. I ett slags konstant rörelse mellan yta och djup upprättas nya språkliga system, begreppsapparater och världsbilder.

Curator: Karin Bähler Lavér

Marika Troili har tidigare medverkat i utställningar på bland annat Skånes konstförening, Malmö, Nida Art Colony, Litauen, BAK, Nederländerna, Batiment d’art Contemporain, Schweiz, Maskinhuset i Grängesberg och Arbetets museum i Norrköping. Hennes artist’s book om Posten, Inga kärleksbrev idag heller – Fortsatt framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektivisering, gavs ut av Konstfrämjandet 2015. Vattennära rekreation är Troilis första institutionella separatutställning.

Ons 13 feb
Den 13 februari medverkar Marika Troili i ett panelsamtal tillsammans med Mapping the Unjust City / Vem äger staden? modererat av Lisa Torell, vars utställning Trottoaren, ett mästerverk. visas parallellt med Troilis utställning.