Utställningen Mouth Shut, Loud Shouts öppnar
15 september

Mouth Shut, Loud Shouts är en ny grupputställning som utforskar frågor kring censur och nedtystande som så djupt präglat koloniala regimer. Attackerna mot det fria ordet, liksom mot tillgången på information, språk och bilder ökar och tar sig olika uttryck världen över. Verken som presenteras i den här utställningen visar hur censur kan fungera som ett sätt att marginalisera och avlegitimera. Somliga verk vänder sig direkt mot olika former av statligt förtryck medan andra dechiffrerar de genomgripande, inre koderna för självcensur. Ett utmärkande drag för dessa verk är viljan att bryta dessa nedtystande, repressiva mekanismer genom att finna på platser, gator och konstnärliga uttryck som möjliggör för dessa röster att sippra ut, till både världen och oss själva.

Foto: Paulo Bruscky
Lingua/gens: Tongue Performance 1996
© Konstnären och Galeria Nara Roesler