Open Call!

Ansök före den 14 november 2018, kl 17.00

Hur kan vi i en alltmer individualiserad social sfär och kommersialiserad konstkontext hitta metoder för att tillsammans arbeta emot fragmentering av våra liv och vårt arbete? Vi uppfattar konstrummet som en mötesplats där konstnär och publik kan komma samman och dela sina olika intressen, erfarenheter och kunskaper. Vilka slags plattformar behövs idag för att konstnärer och konstnärsgrupper ska kunna arbeta tillsammans? Hur kan vi töja på den vita gallerikubens gränser så att de också kan rymma experimentella praktiker?

Genom ett nytt uppdrag och utställning i Marabouparkens Box, strävar Open Call efter att skapa fler möjligheter för konstnärer, grupper och projekt att utveckla sitt arbete i ett tidigt skede. Plattformen vill verka för att utveckla arbeten som utforskar frågor kring solidaritet och kollektivitet så väl som att att genom offentliga arrangemang hjälpa till att få arbetet att nå ut till en större allmänhet.

Syftet med Open Call är:

  1. Att erbjuda möjligheten för den som söker att utveckla ett nytt projekt och en ny utställning under hösten 2019.
  2. Open Call bjuder in till att söka med nya utställningsförslag som utforskar frågor kring kollektivitet och solidaritet.
  3. Att genom offentliga arrangemang hjälpa konstnären att nå ut till en större allmänhet.

Det utvalda Open Call-projektet kommer att få:

  1. 10000 SEK i arvode
  2. 10000 SEK i utställningsersättning
  3. 30000 SEK i produktionsbudget (som hanteras av Marabouparken)
  4. En utställning från september till oktober 2019
  5. En ny text om arbetet speciellt skriven för utställningen
  6. Ateljébesök av Marabouparken
  7. Utöver utställningsersättning och produktionsbudget kommer även Marabouparken konsthall att hjälpa till med installationen av utställningen.

Open Call bygger vidare på Marabouparken konsthalls historia genom att stödja konstnärlig verksamhet, exempelvis via program som P.A.N.K. (2004) där nyutexaminerade elever från konstskolor i olika delar av Sverige fick möjlighet att komma och bo och arbeta i Sundbyberg. BOX är Marabouparken konsthalls projektrum vigt åt att stödja konstnärer i sin första separatutställning i Sverige.

BOXEN är Marabouparkens projektrum med syfte att stödja konstnärer och konstnärsgrupper i början av sin karriär genom en första separatutställning. Vid frågor, ring + 46 8 29 45 90 eller mejla opencall@marabouparken.se

Marabouparken konsthall är glada att kunna meddela att Rudy Loewe valts till 2018 års Open Call-konstnär!

I utställningen Sharing Knowledges (29 september–18 november 2018) utforskar Rudy Loewe olika teman för organisering i våra gemensamma rum genom teckning och måleri. Hur utformar vi strategier för att verka tillsammans och hur byggs en känsla av kollektiv gemenskap? Rudy är en konstnär och arrangör från London som använder sig av dessa erfarenheter och kunskaper som en språngbräda för att starta konversationer i gallerirummet.

Marabouparken BOX är området markerat i rött

Boxmap

Ansökningsformulär och riktlinjer

Rådgivande grupp

Elof Hellström arbetar som kursassistent för kursen Decolonizing Architecture på Kungliga konsthögskolan, utöver en rad forskningsbaserade samarbetsprojekt som utgår från den konstnärliga processen. Han är en av medlemmarna i SIFAV (Söderorts Institut För Andra Visioner) som undersöker staden och det gemensamma, samt MDGH (Mot Den Globala Hemlösheten) som utforska civilrättens relation till ägandeskap i vår byggda omgivning. Elof är också sedan 2007 aktiv medlem i Cyklopen där han ofta skapar text, konst och musik-baserade event.

www.cyklopen.se www.sifav.org www.mdgh.se

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som IllegalTraveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och grundare av projektet Madame arkitekt i vilket hon i sitt senaste verk utforskar ”hyper-visible invisibility” [”hypersynlig osynlighet”]. Hon arbetar som kuratorassistent på Arkdes och som föreläsare på KTH i Stockholm och i Tensta.

www.madamearkitekt.com

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda sina invånare.

www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html