Tack till alla som ansökt till vårt Open Call! Vi har fått in fantastiska ansökningar och i en imponerande mängd. Tack för ert engagemang, för er kunskap och för att ni gör det ni gör! Nu har ansökningstiden tagit slut och vår Rådgivande grupp skall ta sig igenom allt material.

Open Call!

Ansök före 24 januari 2018, kl 17.00

Open Call är en ny, årlig utställning med öppen ansökan för sverigebaserade konstnärer och projekt inom ramen för Marabouparken BOX.

Utveckla ett nytt projekt och en ny utställning i Marabouparkens nya årliga utställning Open Call. Vi bjuder in till att söka med nya utställningsförslag som utforskar frågor kring kollektivitet och solidaritet.

Syftet med Open Call är:

  1. Att erbjuda möjligheten för den som söker att utveckla ett nytt projekt och en ny utställning under hösten 2018.
  2. Open Call bjuder in till att söka med nya utställningsförslag som utforskar frågor kring kollektivitet och solidaritet.
  3. Att genom offentliga arrangemang hjälpa konstnären att nå ut till en större allmänhet.

Det utvalda Open Call-projektet kommer att få:

  1. 5000 SEK i arvode
  2. 5000 SEK i utställningsersättning
  3. 30000 SEK i produktionsbudget (som hanteras av Marabouparken)
  4. En utställning från september till oktober 2018
  5. En ny text om arbetet skriven speciellt för utställningen
  6. Ateljébesök av Marabouparken
  7. Utöver utställningsersättning och produktionsbudget kommer även Marabouparken att täcka installationskostnaderna för utställningen.

Open Call vill bygga vidare på Marabouparkens historia genom att stödja konstnärlig verksamhet, exempelvis via program som P.A.N.K. (2004) där nyligen utexaminerade elever från konstskolor olika delar av Sverige fick möjlighet att komma och bo och arbeta i Sundbyberg. Med Open Call vill vi skapa en plattform för nya verk och skapa fler möjligheter för konstnärer, grupper och projekt på ett tidigt stadium.

BOXEN är Marabouparkens projektrum med syfte att stödja konstnärer och konstnärsgrupper i början av sin karriär genom en första separatutställning. Vid frågor, ring + 46 8 29 45 90 eller mejla opencall@marabouparken.se

Marabouparken BOX är området markerat i rött

Boxmap

Ansökningsformulär och riktlinjer

Rådgivande grupp

Elof Hellström arbetar som kursassistent för kursen Decolonizing Architecture på Kungliga konsthögskolan, utöver en rad forskningsbaserade samarbetsprojekt som utgår från den konstnärliga processen. Han är en av medlemmarna i SIFAV (Söderorts Institut För Andra Visioner) som undersöker staden och det gemensamma, samt MDGH (Mot Den Globala Hemlösheten) som utforska civilrättens relation till ägandeskap i vår byggda omgivning. Elof är också sedan 2007 aktiv medlem i Cyklopen där han ofta skapar text, konst och musik-baserade event.

www.cyklopen.se www.sifav.org www.mdgh.se

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som IllegalTraveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och grundare av projektet Madame arkitekt i vilket hon i sitt senaste verk utforskar ”hyper-visible invisibility” [”hypersynlig osynlighet”]. Hon arbetar som kuratorassistent på Arkdes och som föreläsare på KTH i Stockholm och i Tensta.

www.madamearkitekt.com

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda sina invånare.

www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html