Tack alla som sökte till Open Call 2019! Deadline är passerad och nu börjar det roliga uppdraget för referensgruppen att välja ut ett bidrag. Håll utkik efter uppdateringar!

Open Call!

Ansök före midnatt den 14 november 2018
Vänligen läs igenom ansökningsinstruktionerna noggrant innan du skickar in din ansökan

Hur kan vi i en alltmer individualiserad social sfär och kommersialiserad konstkontext hitta metoder för att tillsammans arbeta emot fragmentering av våra liv och vårt arbete? Vi uppfattar konstrummet som en mötesplats där konstnär och publik kan komma samman och dela sina olika intressen, erfarenheter och kunskaper. Vilka slags plattformar behövs idag för att konstnärer och konstnärsgrupper ska kunna arbeta tillsammans och presentera verk för offentligheten? Hur kan vi töja på den vita gallerikubens gränser så att de också kan rymma experimentella praktiker?

Genom ett nytt uppdrag och utställning i Marabouparkens Box, strävar Open Call efter att skapa fler möjligheter för konstnärer, grupper och projekt att utveckla sitt arbete i ett tidigt skede. Plattformen vill verka för att utveckla arbeten som utforskar frågor kring solidaritet och kollektivitet så väl som att att genom offentliga arrangemang hjälpa till att få arbetet att nå ut till en större allmänhet.

Syftet med Open Call är:

 1. Att erbjuda möjligheten för den som söker att utveckla ett nytt projekt och en ny utställning under hösten 2019.
 2. Open Call bjuder in till att söka med nya utställningsförslag som utforskar frågor kring kollektivitet och solidaritet.
 3. Att genom offentliga arrangemang hjälpa konstnären att nå ut till en större allmänhet.

Det utvalda Open Call-projektet kommer att få:

 1. 10 000 SEK i arvode
 2. 10 000 SEK i utställningsersättning (betalas i enlighet med MU-avtalet)
 3. 30 000 SEK i produktionsbudget
 4. En utställning från september till oktober 2019
 5. En ny text om arbetet speciellt skriven för utställningen
 6. Ateljébesök av Marabouparken
 7. Utöver utställningsersättning och produktionsbudget kommer även Marabouparken konsthall att hjälpa till med installationen av utställningen.

Vem kan söka till Open Call?

 1. Open Call vill stödja dem vars arbete fokuserar på frågor kring kollektivitet och solidaritet.
 2. Open Call prioriterar dem som arbetar med projekt som har specifik lokal anknytning – antingen till Sundbyberg eller till en annan lokal kontext som är viktig för arbetet
 3. Open Call vänder sig endast till konstnärer bosatta i Sverige
 4. Open Call vänder sig till personer i alla åldrar som inte haft möjligheten att ställa ut på t.ex. någon av de större institutionerna eller gallerierna i Sverige under de senaste tre åren eller som inte fått avgörande finansiellt stöd för sitt arbete.
 5. Open Call vänder sig till dem som ej studerar på heltid
 6. Open Call prioriterar dem som har för avsikt att ta till vara på Marabouparken konsthalls resurser.
 7. Open Call prioriterar dem som är intresserade av att skapa utställningar
 8. Open Call går att söka både som grupp och enskild individ
 9. Du behöver inte ha någon konst- eller universitetsutbildning för att söka till Open Call
 10. Open Call vänder sig till dem som önskar utveckla ett projekt med syftet att visa det på en konstutställning öppen för allmänheten

Open Call bygger vidare på Marabouparken konsthalls historia genom att stödja konstnärlig verksamhet, exempelvis via program som P.A.N.K. (2004) där nyutexaminerade elever från konstskolor i olika delar av Sverige fick möjlighet att komma och bo och arbeta i Sundbyberg. BOX är Marabouparken konsthalls projektrum vigt åt att stödja konstnärer som är i ett tidigt skede av sin karriär.

Vid frågor, ring + 46 8 29 45 90 eller mejla opencall@marabouparken.se

Marabouparken konsthall är glada att kunna meddela att Rudy Loewe valts till 2018 års Open Call-konstnär!

I utställningen Sharing Knowledges (29 september–18 november 2018) utforskar Rudy Loewe olika teman för organisering i våra gemensamma rum genom teckning och måleri. Hur utformar vi strategier för att verka tillsammans och hur byggs en känsla av kollektiv gemenskap? Rudy är en konstnär och arrangör från London som använder sig av dessa erfarenheter och kunskaper som en språngbräda för att starta konversationer i gallerirummet.

Marabouparken BOX är området markerat i rött

Boxmap

Ansökningsformulär och riktlinjer

Rådgivande grupp

Elof Hellström arbetar med frågor om rumslighet och makt som del i konstnärliga forskningskollektiven SIFAB (Söderorts Institut för Andra Visioner) och mdgh. Han är även aktiv i Cyklopen där han håller i återkommande text-, teater-, konst-, film- och musikevenemang.

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som IllegalTraveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och föreläsare på master-kursen Decolonizing Architecture på Kungliga konsthögskolan. Hennes pågående forskning ”Hyper-visible invisibility” utforskar osynlighet som kritisk strategi och rumslig kategori.

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda sina invånare.

www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html

Rudy Loewe är en bildkonstnär som arbetar med teckning, måleri och grafik. Hen är en historieberättare som använder sig av olika sätt av att skapa bilder för att utforska komplexa sociala dynamiker och berättelser. Genom sitt arbete ifrågasätter Rudy vad för slags konst som kan existera i och utanför den vita kuben, och vem som har tillgång till dessa utrymmen. Rudy Loewe valdes ut göra en utställning i 2018 års Open Call.