fbpx
13 februari 2014

ORDBILD

ordbild

ORDBILD

Ordbild är ett forskningsprojekt och samarbete mellan Bibliotek Sundbyberg (Signalfabriken och Hallonbergens bibliotek) och Marabouparken konsthall som handlar om dynamiken mellan ord och bild. Syftet är att främja läsandet hos unga i ålderspannet 12–20 år. Projektet fokuseras på läsupplevelsen i denna åldersgrupp: vad läser de, varför läser de och hur kan de omtolka det lästa i visuella medier.

Genom att koppla ihop ord och bild med analysarbete, reflektion, bildskapande och gestaltning tror vi oss hitta nya vägar till att främja och fördjupa läsandet.Vi vill även vidga vyerna för vad läsning kan vara samt öppna upp för användandet av estetiska läroprocesser i skolan.

Projektet är strukturerat som ett forskningsprojekt med research, intern kompetensutveckling för projektgruppen, studieresor och nätverkande. Till detta kommer pedagogik i form av workshopar för unga som ingår i en referensgrupp tillhörande en skola i Sundbybergs kommun. Målsättningen är att kunna utvinna en eller flera metoder för hur biblioteket och konsthallen tillsammans kan arbeta med ord och bild för att främja läsning i åldersgruppen 12–20 år.

TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR I ANSLUTNING
TILL ORDBILD

 Att tyda tecken i tiden – en föreläsning om språkutveckling
med utvecklingskonsulten Ulla Wiklund på Bibliotek Signalfabriken.

Lyssna på föreläsningen:
Ulla Wiklund, Att tyda tecken i tiden, Ordbild

Utmaningar för det samtida barnbiblioteket: identitet, lässtimulans och delaktighet
med doktoranden Amira Sofie Sandin vid Bibliotekshögskolan i Borås på Marabouparken konsthall.

ORDBILDS PROJEKTGRUPP

Helena Selder, utställningscurator på Marabouparken och intiativtagare till projektet

Anna-Stina Ulfström
, projektledare för Ordbild och pedagogikansvarig på Marabouparken

Robin Stattin Berg
, ungdomsbibliotekarie Signalfabriken, biblioteket i Sundbyberg

Elin Sundström
, bibliotekarie Signalfabriken, biblioteket i Sundbyberg

Irina Lazarescu
, pedagog på Marabouparken

Tomas Woodski
, pedagog på Marabouparken

Pia Sandström, konstnär