SARAH BROWNE
REPORT TO AN ACADEMY

MARABOUPARKEN KONSTHALL 9 MARS 23 – APRIL 2017

PRESSVISNING: ONSDAG 8 MARS KL. 16
VERNISSAGE: ONSDAG 8 MARS KL. 18-21.30
INVIGNING OCH INTRODUKTION MED SARAH BROWNE: KL. 18.30

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anna Tersmeden, Kommunikatör, Marabouparken konsthall, anna.tersmeden@marabouparken.se, 0735-817232
Jenny Richards, Curator, jenny.richards@marabouparken.se, 08-29 45 90, 0735-13 93 40

FÖR PRESSBILDER KONTAKTA:
Fredrik Holmqvist, fredrik.holmqvist@marabouparken.se


Sarah Browne
Report to an Academy

”Jag har lärt mig se i nästan totalt beckmörker, genom att utvidga mina pupiller som om jag vore nyförälskad.”
”Min kropp är nästan helt tyst, men mitt inre kan sjunga fantastiska sånger.”
(Citat ur Report to an Academy, Sarah Browne, 2016)

Marabouparken konsthalls andra utställning i år presenterar konstnären Sarah Browne. Utställningens huvudverk är Report to an Academy, en filmessä som utforskar en neoliberal och Kafkaliknande arbetsplats på en högskola där språket har blivit ett konfliktredskap. Report to an Academy är en omarbetning av Franz Kafkas novell med samma namn. I Kafkas originalberättelse håller en apa ett anförande om sin övergång till livet som människa. I Brownes verk förvandlar sig en kvinna till en bläckfisk, och talar om sina skäl att fly och transformera sig, i sökandet efter nya och smidigare former att uttrycka sig.

Sarah Browne 
Sarah Brown är en konstnär baserad på Irland. Hennes arbete belyser framförallt hur socialt engagerade konstprojekt kan utveckla metoder, inte bara som tankeprocesser, utan även som icke-verbala och kroppsliga erfarenheter av kunskap och rättvisa. Hennes i huvudsak skulpturala konstnärskap innefattar också texter, publikationer, performances, och offentliga projekt som äger rum både i och utanför utställningsrummet. Hon ägnar sig ofta åt omfattande metoder för samarbete.

Soloutställningar innefattar Hand to Mouth på CCA Derry~Londonderry & Institute of Modern Art, Brisbane, och The Invisible Limb, basis, Frankfurt, (båda under 2014). Under 2016 utvecklade hon tillsammans med Jesse Jones In the Shadow of the State, ett storskaligt samarbete beställt av Artangel and Create (Irland). Verket byggde på ett nära samarbete med kvinnor inom juridik, musik, materiell kultur och förlossningshjälp, och diskuterade nationalstatens kontroll av kvinnokroppen i en serie juridiska workshops och performances i Derry, Liverpool, Dublin and London. 2009 representerade Browne Irland på den 53:e Venedigbiennalen genom samarbetet med Gareth Kennedy och Kennedy Browne. Hon undervisar på Department of Sculpture and Expanded Practice på National College of Art and Design i Dublin.

För närvarande är Sarah Browne hemmahörande på UCD – School of Law and Social Science i Dublin. Hennes projekt på UCD utforskar taktiker och koreografier för hur vi kan skapa mer empatiska kroppar. Hon tittar också på skolans sportkultur, som ofta anses stå utanför konstvärlden, och utforskar kroppskulturens möjligheter både att skapa potentiell förändring, och social politisk kodning. Medan gymnastiksalen klassiskt sett är en plats för fostrandet av individualiserade ideal av fysisk perfektion, så vill projektet vända på detta mål, och appropriera delar av träningens ramverk för att istället arbeta på en djupare förståelse kring sårbarhet och ömsesidigt beroende.

Report to an Academy, ett beställningsverk av Manual Labours, är ett forskningsprojekt med fokus på den ”klagande kroppen” på arbetsplatser i samhället idag.

www.sarahbrowne.info

Bakgrund
2017 är startskottet för ett längre arbete på konsthallen där vi under rubriken Acts of Self Ruinkommer att rikta uppmärksamheten mot de som kämpar för jämlikhet, solidaritet och vars handlingar utmanar maktstrukturer och hierarkier. Acts of Self Ruin är ett koncept som Leela Gandhi utforskat i sin bok The Common Cause (2014) och som ligger till grund för undersökningen på Marabouparken konsthall.


Kontakta pressansvarig
Anna Tersmeden
anna.tersmeden@marabouparken.se

Telefon 08-29 45 90