PRESSMEDDELANDE 

Händer i sommar på Marabouparken konsthall
6 maj–27 augusti 2017

Välkommen till en ny säsong utställningar, residencies och evenemang på Marabouparken konsthall. Grupputställningen Starting from the Self med konstnärerna Helga Henschen, Pia Sandström, The Hackney Flashers, Lubaina Himid, Billie Zangewa och Lilian Domec. Residency: Revolution Poetry, och samarbetsprojektet: Livstycket @marabouparken.

Pressvisning: fredag 5 maj kl. 10
Vernissage: fredag 5 maj kl 17–20
Introduktion till utställningen kl 18.30

Starting from the self
Starting from the Self är en grupputställning kring konstnärer som använder sig av sina personliga erfarenheter för att förstå samhällets uppbyggnad och organisering av oss. Särskilt fokus ligger här på hur kön, ras och klass spelar in i gränserna mellan det privata och det offentliga, samt på de olika strategier folk har använt sig av för att överskrida och omförhandla dessa gränser och rumsliga kategoriseringar.

Residency på Marabouparkens konsthall
Revolution Poetry är en i Stockholm baserad plattform för kultur, konst och Spoken Word, som sedan starten 2009 har utvecklat en ny scen för röster som sällan hörs, ofta med rötterna i Stockholms förorter. Revolution Poetry har under sju år intagit stora och små scener runtom i Sverige och byggt upp en rörelse för konstnärer och aktivister som använder sina röster för att bidra till bilden av läget i Sverige i dag, våra drömmar och hur vi kan förbättra situationen.

Samarbetsprojektet: Livstycket @marabouparken
Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Tillsammans med Livstycket undersöker Marabouparken synen på kvinnors arbete genom historien fram till idag. Textilier, dokumentation från arbetsprocessen, designskisser och en ny klädkollektion kommer sedan att bli del av en större presentation av Livstycket som kommer att visas i konsthallen under maj månad. I anslutning till utställningen kommer även en modevisning och Livstyckets årliga vårmarknad att äga rum i parken.

Starting from the Self
I utställningen ingår verk av Helga Henschen, som bland annat är känd för hur hon omformulerade reklamutrymme genom att använda det som en offentlig plattform för samhällskritik. Hon använde konsten i den offentliga politiken, hon kämpade för fred, rättvisa, barn, kvinnor och politiska fångars rättigheter.

Den stockholmsbaserade konstnären Pia Sandström har skapat ett nytt verk till utställningen där hon utforskar det urbana landskapet, via de andra medverkande kvinnliga konstnärernas perspektiv och erfarenheter. Pia Sandströms verk bildar ett sorts ramverk till övriga arbeten av Helga Henschen, Lilian Domec, Hackney Flashers, Lubaina Himid och Billie Zangewa.

Henschens och Domecs verk har till exempel en hel del gemensamt. De vara aktiva under samma period, och de använde båda sitt arbete – teckningar och kommentarer i det offentliga rummet – för uppmuntra till politisk debatt. De var också båda aktiva i kvinnorörelsen, och pådrivande för införandet av jämställdhetsreformer under sjuttiotalet. Kvinnors rättigheter lyfts även fram i Hackney Flashers diabilder, som under samma period drev en kampanj i England kring frågor om barnomsorg och kvinnors isolering i hemmet. Frågor kring moderskap och kvinnlig identitet idag finner vi i Billie Zangewas verk i hennes avbildningar av moderna mödrar, ensamstående och starka i sina hem.

Lubaina Himids verk Monuments utforskar det vi möts av när vi inträder i staden: vilka personer figurerar på gatunamn eller historiska monument? Och vilka är de dolda kriterier som befäster vem som skapar staden och vem den är till för? I hennes verk Jelly Mould Pavillions föreslås en alternativ rundvandring i konsthallen. Här ges förslag på nya monument till staden Liverpool, så som de skulle se ut om staden verkligen erkände hur vissa grupper bidragit till att göra staden vad den är idag.

Starting from the Self är den tredje utställningen inom ramen för Acts of Self Ruin. Den knyter samman konstutövare som utmanar och ifrågasätter de gängse gränserna mellan jaget och samhället och mellan det privata och det politiska; konstnärer som sätter sig själva på spel genom att ifrågasätta hur olika kroppar och handlingar i det offentliga rummet kontrolleras (och iscensätts).

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anna Tersmeden, Kommunikatör, Marabouparken konsthall
anna.tersmeden[at]marabouparken.se,  0735-817232

Jenny Richards, Curator, jenny.richards[at]marabouparken.se, 08-29 45 90, 0735-13 93 40
Bettina Pehrsson: Konsthallschef och curator, bettina.pehrsson[at]marabouparken.se, 070-225 81 29

FÖR PRESSBILDER KONTAKTA:

Fredrik Holmqvist, Grafisk formgivare, Marabouparken konsthall,
fredrik.holmqvist[at]marabouparken.se


Kontakta pressansvarig
Anna Tersmeden
anna.tersmeden@marabouparken.se

Telefon 08-29 45 90