Public Enquiries

PUBLIC ENQUIRIES

– Ett forskningsprojekt med utgångspunkt i konstnären Kerstin Bergendals arbete och med speciellt fokus på PARK LEK projektet.
Ett samarbete mellan Marabouparken konsthall, SOMEWHERE och Akademi Valand

Antalet platser är begränsande så anmäl dig senast 24 november till: pub@marabouparken.seSymposiet hålls på engelska. Fri entré.

En bok och en serie symposier
Public Enquiries är ett forskningsprojekt som utgår från konstnären Kerstin Bergendals arbete, med särskild referens till hennes tidigare PARK LEK projekt. Den kritiska konstnärliga praktik som PARK LEK projektet är ett exempel på har sammanfört Marabouparken konsthall (initiativtagare till PARK LEK), SOMEWHERE (Art and Public Space Agency, Köpenhamn) och Akademi Valand (Göteborgs Universitet) i ett samarbete kring en bok och en serie symposier som ska undersöka de olika frågeställningar som Kerstin Bergendal under flera decennier aktiverat och utforskat.

En viktig målsättning med projektet kommer vara att profilera konstnärliga praktiker och undersökningar som ger upphov till frågor om social praktik, tidsbaserad och tillfällig konst i det offentliga, deltagarbaserade dynamiker, kritisk urbanism, demokratiska processer och konst utanför ”utställningskomplexet”.

Tillsammans bjuder vi in till tre offentliga symposier med inbjudna talare i syfte att samla perspektiv och material för en publikation som är tänkt att färdigställas 2016. Datum för symposierna är: Stockholm (Sundbyberg) 26 november 2015, Köpenhamn 28 januari 2016 och Göteborg 21 april 2016.

PUBLIC ENQUIRIES SYMPOSIUM STOCKHOLM
26:e november 2015, kl. 13–17. Dörrarna är öppna från 12.30.
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Det första symposiet äger rum i Sundbyberg, den lilla kommun där PARK LEK-projektet utspelade sig. Huvudtalare och respondenter kommer att fokusera på nyskapande konstnärliga praktiker, projekt och metoder som har utvecklats utanför “utställningskomplexet” inom företag, offentliga organisationer eller som en del av sociala rörelser och initiativ från civilsamhället. Dessa kontexter utgör utgångspunkter för de konstnärliga företagen och drivs på av deltagande aktörer. Men, så fort konsten lämnar de specifika konstarenorna följs den ofta av en diskussion om integritet och instrumentalisering. Hur motiveras, artikuleras och upprätthålls konstnärliga praktiker utanför konstinstitutionerna?


Program
Se tidschema längst ner

Kerstin Bergendal introducerar några nyckelaspekter av PARK LEK-projektet och diskuterar om och hur konstnären kan agera som en ”tvärgångare” eller medlare mellan grupper av människor, platser, organisationer, uttryck och styrmodeller.

Per Hasselbergs konstnärliga arbete syftar ofta till att återuppliva eller aktualisera sociala-rumsliga koncept eller institutionella former. I hans presentation Change Everything! talar han om det arv av radikalt, socialt arbete som bildade den kontextuella utgångspunkten i det offentliga konstverket Konsthall C, en konstinstitution i Hökarängen. Det sociala arbetet i Hökarängen 1977–1985, har kallats ”den mest humana eran i Stockholms sociala omsorgshistoria”. Tanken bakom experimentet var att se klienterna som medmänniskor och att hantera socialbidraget som en socialförsäkring istället för en allmosa.

The Model and The Balloon – breaking into utopia lägger curatorn Katrin Ingelstedt till ytterligare ett kapitel i berättelsen om utställningen Modellen. En Modell för ett kvalitativt samhälle på Moderna museet samt dess efterföljare byggleken Ballongen på Råby i Västerås 1968–1969. Hon placerar händelserna i en tidsanda som bröt med föreställningarna om barnet och bilden av barndomen, lika mycket som man bröt med den traditionella konstsynen. Presentationen leder fram till det aktuella projektet Ballongen – lek på riktigt, där konstnären lyfts fram som en viktig aktör i samhällsförändrande processer.

Kultivator är ett experimentellt konstprojekt som förenar ekologisk odling och konstnärlig praktik. Projektet är lokaliserat till byn Dyestad på Öland. I det gemensamma arbetet lyfter konstnärerna och koordinatorerna, Mathieu Vrijman och Malin Lindmark Vrijman, fram paralleller mellan livsmedelsproduktion och konstpraktik och mellan konkreta och abstrakta processer för överlevnad. I sin presentation Models of collaboration kommer de att visa aktuella konstverk som undersöker nya modeller för samarbete för delandet av råvaror, förberedelser och upplevelser av mat och gemenskap.

I presentationen Negotiating the ”not-knowing” – Artist Placement Group and the ’open brief’, introducerar Barbara Steveni Artist Placement Group, dess metoder och grundprinciper och exempel på ”Artists placements” från 1970-talet som visar hur ”the open brief” fungerade i de sociopolitiska kontexter som Artist Placement Group agerade inom. Deras ursprungskoncept var att expandera konstens och konstnärernas räckvidd till att omfatta organisationer av alla slag (kommersiella, industriella och statliga) på alla nivåer, inklusive beslutsfattande, på en nivå jämbördig med vilken annan engagerad specialist som helst.

Respondenter
Lena From
(projektchef Statens konstråd med ansvar för regeringens satsning Konst i vissa bostadsområden)
Réne León-Rosales (postdoktoral forskare på Barn- och Ungdomsvetenskap, Uppsala universitet)
Anna Högberg & Johan Tirén (konstnärer)
Meike Schalk (arkitekt och biträdande professor Kungliga Tekniska Högskolan).

Redaktörer för den kommande publikationen är: Helena Selder (Marabouparken konsthall), Stenka Hellfach, Ulrikke Neergard (Somewhere) och Mick Wilson (Akademi Valand).

För ytterligare upplysningar om Public Enquiries projektet var vänlig kontakta:
Helena Selder, Marabouparken konsthall, helena.selder@marabouparken.se, tel: +46708-714591.
Mick Wilson, Akademi Valand, mick.wilson@akademinvaland.gu.se
SOMEWHERE, ulrikke@artsomewhere.com, stenka@artsomewhere.com

Public Enquiries symposium
Tidsschema (med reservation för ändringar).

12:30 Kaffe serveras på Allaktivitetshuset
13:00 Konsthallschef Bettina Pehrsson hälsar välkomna. Introduktion till Public Enquiries projektet och dagens program Mick Wilson och Helena Selder
13:20 PARK LEK projektet introduktion, Kerstin Bergendal
13:40 Barbara Steveni
14:00 Respons från Anna Högberg & Johan Tirén samt publikfrågor
14:20 Paus 10 min
14:30 Per Hasselberg
14:50 Respons från Lena From samt publikfrågor
15:10 Katrin Ingelstedt
15:30 Respons från René-Leon Rosales samt publikfrågor
15:50 Paus 10 min
16:00 Kultivator, Mathieu Vrijman och Malin Lindmark Vrijman
16:20 Respons från Meike Schalk samt publikfrågor
16:30 Summering Mick Wilson
16:45 Avslutande kommentarer och introduktion till Köpenhamnssymposiet av Somewhere.