Paula-Mapping-the-Unjust-City

MARABOUPARKENS GÄSTRUM

2017 inledde Marabouparken ett pågående vistelseprogram som erbjuder organisationer, arkiv och kollektiv utrymme i det så kallade gästrummet att utveckla sitt arbete och presentera nya forskningsspår. Gästrummet är en del av det pågående forskningsprojektet Acts of Self Ruin som undersöker hur man bygger solidaritet och jämlikhet i individualismens tidevarv.

Gästrummets bibliotek

I gästrummet hittar du även vårt bibliotek. Här kan du sitta ned, slappna av, läsa, lyssna, bli kvar en stund. Materialet i biblioteket har sammanställts i samarbete med konstnärer, samhällsarbetare, bibliotekarier och pedagoger från Sundbyberg och Stockholm. Som en röd tråd genom de olika hyllorna går temat solidaritet och kollektiva praktiker, och många innehåller material som på olika sätt återkopplar till tidigare samarbeten i Gästrummet. Flera av böckerna är manualer eller guideböcker som gestaltar erfarenheter och strategier från viktiga handlingar, historier och dagliga kamper inifrån och emot det individualiserade samhället och dess genus-, ras- och klasskillnader. Utforska de olika hyllorna! De flesta böckerna läses på plats, men det finns också en hylla som du kan låna med dig böcker ifrån.

Gästrumsbiblioteket är upprättat i samarbete med Elof Hellström.

Aktuella gäster: Mapping the Unjust City / Vem äger staden?