Onsdag 28 juni kl 18-20

Revart – Gatukonst Workshop

Kom och var med på en workshop i gatukonst som leds av Revolution Art. En ny plattform för att skapa konst utvecklas via Revolution Poetrys residens hos Marabouparken. Det är en skapande workshop som ger förslag på hur konst kan föras fram i det offentliga rummet.

Det är gratis att delta men plats måste förbokas på info@revpoetry.com

Onsdag 19 juli kl 18-20

Revart och Postkolonialism workshop

Var med på Revarts andra workshop som fokuserar på hur konst kan användas som ett medel för att förändra orättvisor i samhället. Vi diskuterar postkoloniala strukturer och hur de påverkar våra liv i vardagen. Workshopen leds av Emma Dominguez.

Emma Dominguez är konstnär och aktivist. Hon har examen i retorik och opinionsbildning från Södertörns högskola och studerar på fri konst på Konstfack. Hon har tidigare jobbat med ungdomar och konst via Stockholmsskolan och i olika deltagande projekt. Hon tror på konst som förändrade kraft och som ett av de viktiga verktygen för att göra samhället rättvist.

För mer information, kolla Facebook

Det är gratis att delta men plats måste förbokas på info@revpoetry.com