fbpx

Revart – Rättvisa Genom Konst

Onsdag 19 juli kl 18-20

Revart – Rättvisa Genom Konst

Revart presenterar stolt vår första workshop som fokuserar på hur konst kan användas som ett medel för att bekämpa orättvisor i samhället. Workshopen är uppdelad i ett teoretiskt och ett praktiskt moment där vi på olika sätt arbetar med postkoloniala strukturers påverkan på våra liv.  Workshopen leds av Emma Dominguez.

Emma Dominguez är konstnär och aktivist. Hon har examen i retorik och opinionsbildning från Södertörns högskola och studerar på fri konst på Konstfack. Hon har tidigare jobbat med ungdomar och konst via Stockholmsskolan och i olika deltagande projekt. Hon tror på konst som förändrade kraft och som ett av de viktiga verktygen för att göra samhället rättvist.

Det är gratis att delta men plats måste förbokas på info@revpoetry.com

För mer information, kolla Facebook