Revolution Poetry presenterar Revolution Art

6 maj–27 augusti 2017

Revolution Poetry är en i Stockholm baserad plattform för kultur, konst och Spoken Word, som sedan starten 2009 har utvecklat en ny scen för röster som sällan hörs, ofta med rötterna i Stockholms förorter. Revolution Poetry har under sju år intagit stora och små scener runtom i Sverige och byggt upp en rörelse för konstnärer och aktivister som använder sina röster för att bidra till bilden av läget i Sverige i dag, våra drömmar och hur vi kan förbättra situationen.

Revolution Poetrys arbete vilar på en tro på rättvisa och på att bereda plats i det offentliga rummet för personer som känner att de inte kan göra sina röster hörda. Efter framgångarna är Revolution Poetry nu redo för en ny fas i och med samarbetet med Marabouparken konsthall. Under forskningsvistelsen kommer Revolution Poetry att utveckla en ny inriktning med namnet Revolution Art, som blir en ny scen där konstnärer och artister kan utveckla multidisciplinära arbeten som inte behöver vara knuta till ett liveuppträdande. Under tre månader kommer Revolution Poetry att använda ateljén på Marabouparken för att dela med sig av sitt arbete, arrangera möten med konstnärer, samtal och arbetsseminarier. Här kan man tillbringa tid och ta del av dokumentation från tidigare uppträdanden och läsa böcker som handlar om postkolonial politik.

Detta är andra upplagan av Marabouparkens nya serie forskningsvistelser och en del av det pågående forskningsprojektet Acts of Self Ruin som undersöker hur man bygger solidaritet och jämlikhet i individualismens tidevarv. Vistelsen är knuten till den pågående utställningen Starting from the Self, där personliga erfarenheter används för att ifrågasätta samhällsstrukturer som splittrar oss.