we-must-top

Marabouparken konsthall, belägen i en av Sveriges bäst bevarade funkisparker vid Bällstaån i Sundbyberg, är en konstinstitution och utflyktsmål för hela Stockholmsområdet. Genom tre utställningar per år presenteras tongivande konstnärskap för båden en lokal och internationell publik. Besökare får möta aktuella konstnärskap som utforskar vad det är att vara människa idag och som på ett spännande sätt introducerar idéer och arbetssätt som finns inom den samtida konsten. Utöver konsthallens utställningsprogram finns det en skulptursamling i Marabouparken och en deponerad samling verk av konstnären Hilding Linnqvist på konsthallen. Sammantaget kan Marabouparken konsthall erbjuda upplevelser för såväl en smal initierad som en bred publik.

Kontakta konsthallschef
Helena Holmberg
helena.holmberg[a]marabouparken.se
Telefon 08-29 45 90

PÅGÅENDE SAMARBETEN OCH NÄTVERK

Marabouparken konsthall ingår i nätverket SYSKONSTHALLARNA bestående av mindre samtidskonsthallar i Stockholm: Botkyrka konsthall, Konsthall C och Tensta konsthall. Konsthallarna träffas med jämna mellanrum för att utbyta idéer och organisera kulturpolitiskt angelägna event. Under 2012 arrangerade konsthallarna en serie utfrågningar för att belysa och diskutera rådande kulturpolitik och konstinstitutioners och konstnärers möjligheter till finansiering. Frågor om gentrifiering och de kreativa näringarna fortsätter att vara högaktuella ämnen när Syskonsthallarna träffas.

Marabouparken konsthall ingår även i det rikstäckande nätverket KLISTER som utgörs av små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Nätverket samarbetar med Riksutställningar och startades 2011. KLISTER belyser samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället. Under 2014 gav KLISTER ut rapporten Inga Undantag författad av Mikael Löfgren och som bl a argumenterar för att samtidskonsthallarna har en nyckelroll i samhället för att uppfatta och formulera konstens verkliga värden.

Läs mer om KLISTER och Inga Undantag

DET NORDISKA NÄTVERKET baseras på tre befintliga sammanslutningar av konsthallar: Foreningen af Kunsthaller i Danmark som har funnits sedan 1992; Klister i Sverige och Kunsthallene i Norge, som båda startade 2011. Vart och ett av nätverken har uppstått ur ett behov av att organisera sig för att lyfta fram och debattera små och medelstora samtidskonstinstitutioners funktion, betydelse samt de villkor som finns för att bedriva verksamhet.

Läs mer om DET NORDISKA NÄTVERKET

SAMARBETSPARTNERS

Marabouparken konsthall strävar efter att sluta långsiktiga samarbetsavtal med leverantörer och företag vars profil väl överrensstämmer med konsthallens. Som Marabouparkens sponsor och samarbetspartner erbjuds fördelar som tillgång till konsthallens unika lokaler, varumärkesexponering samt kund- och medarbetarengagemang genom workshopar, visningar eller andra evenemang.

Marabouparken samarbetar med: