Open Call 2019

Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada

Marabouparken konsthall är glada att kunna meddela att Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valts ut i vårt årliga Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019.

Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes, bland 87 ansökningar, ut av Marabouparkens rådgivande grupp, Elof Hellström, Shahram Khosravi, Marie-Louise Richards och Selam Tadele, samt 2018 års Open Call-utställare Rudy Loewe.

Projektet som kommer att presenteras på Marabouparken konsthall är ett samarbete mellan Sebastian Dahlqvist och Helena Fernàndez-Cavada, som i sin tur kommer att bjuda in andra konstnärer och skribenter.

Om projektet skriver de så här:
Under det senaste årtiondet har vi beskådat en ökning av populistiska, nationalistiska, rasistiska och fascistiska rörelser och partier runtom i Europa. Vilka strategier och material ska vi använda för att inte bara beskriva utan också vara en motvikt till dessa partier och rörelser? 

Genom att utforska konstnärsledda rörelsers och kollektivs strategier och ambitioner, under 1900-talet i Sverige, ämnar projektet att undersöka det politiska bildskapandets historia och potential, så väl som det kollektiva organiserandet inom det svenska konstfältet. 

Mer information om Sebastian Dahlqvists & Helena Fernández-Cavadas utställning kommer under våren och sommaren.

Sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i Malmö och i Stockholm. Hans konstnärliga praktik inbegriper ofta samarbeten och uppehåller sig vid frågor som relaterar till kollektivt minne, hur historia skrivs och tolkas och produktionen av sociala och politiska förhållanden till rum.

Helena Fernàndez-Cavada är bildkonstnär för närvarande baserad i Malmö. Hon tecknar något varje dag för att på vis ställa frågor och spendera tid med dessa frågor, en process Hannah Arendt kallade ’att förstå’. Denna process sträcker sig från att ifrågasätta givna relationer till att frambringa motsägelser som en attityd gentemot livet.