fbpx

Spring Clean 2018 Open Call Performances

19.00–21.00
OPEN CALL x 3 – Spring Clean 2018 Open Call Performances

Flyktinglandet kommer att göra ett performance av Fatima Moallim

Behärskning av tre känslor: Längtan, osäkerhet och ångest bestämmer linjer och konturer. Publikens energi och känslor kommer att uttryckas. Energin styr storleken. Känslorna styr konturerna.

Gry Tingskog, I Object!

I Object! är en tvärvetenskaplig performance som integrerar dans, skulptur och installation i en koreograferad vila. Föreställningen syftar till att störa subjekt-objekt dualismen genom att välja objektets sida. Som ett verb betyder ”objekt” en positionering, ett motstånd och en protest. Verket omfamnar konstobjektet i en akt av motstånd, en aktiv positionering och agent.

I Object! utgår från den utmattade kroppen som en invändning mot dagens hyperkapitalistiska samhälle och de tillstånd, kroppar och subjekt som det medför. I Object! väljer objektets sida för att få kraft och vila, återtar en kropp som är utbränd, uttömd, sliten och konsumerad. Att utsättas för sin egen kropp är ett tillstånd som förstås av dem som någon gång inte kunnat ta sig ur sängen: de utan kraften att sluta sova. Dessa utmattade kroppar är en möjlig feministisk revolution, som högt motsätter sig ett samhälle som offrar kroppar för ekonomisk vinst. Dom gör uppror!

Välkommen till vilans revolution.

Polar Agony Studios: Carolina Nylund 15 min
Transexotic Tourettes

Ett performance som på olika sätt undersöker begreppet missförstånd. Hur kan pop, media och andras blick påverka utformningen av ens egen representation? Identitet; materia i ständig rörelse och förändring jämförs med en fejkad orgasm.

Genom en tvångsmässigt konstruerad bildsamling, musik och ett påhittat språk, guidar Polar Agony Studios oss genom normalitetssökandets schizofreni.

SPRING CLEAN OPEN CALL

Spring Clean (20–22/4 2018) är Marabouparkens årliga evenemang då vi öppnar upp dörrarna till konsthallen för en rad performance, workshops och filmvisningar. Programmet fokuserar på den kollektiva erfarenheten av att uppleva någonting på plats och erbjuder en mångfald av samtal och meningsutbyten du kan ta del av.

Spring Clean är en plattform till för att dela upplevelsen av konstnärliga verk av olika format med andra. Om du skulle vilja framföra ett performance verk, dela något under arbete eller i tillblivelse, och bli en del av programmet under Spring Clean-helgen, ansök nu! I år har vi tre öppna programpunkter, under lördagen den 21/4, för performance mellan 10 och 40 minuter långa.

Skicka oss en kort beskrivning, på max 300 ord, som också innehåller ditt namn, kontaktuppgifter, titel på, såväl som längd och tekniska detaljer för ditt performance, till opencall@marabouparken.se (döp mailet till ”Ditt namn – Spring Clean Open Call”) senast den 1 april kl 17.00. För varje performance finns ett arvode på 3000 kronor. Var vänlig ha i åtanke att de tekniska möjligheterna är begränsade och vi har ingen resebudget så Open Call är främst för lokalt verksamma konstnärer.

I år väljs deltagarna i Spring Clean Open Call ut av Marabouparken och Tove Salmgren från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm (DOCH). Tove var själv med i Spring Clean Open Call 2017 och DOCH är sedan tidigare en samarbetspartner till Spring Clean-programmet. Tove arbetar med scenkonst och performance både som pedagog, dansare, koreograf och curator. Hon har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH. Hennes konstnärliga samarbeten tar sig ofta formen av ett curatorisk åtagande , till exempel i arbetet med The Blob/Anna Efraimsson och We Happen Things/Manon Sanktion och Moa Franzén. Tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen dans, en plattform för experimentell koreografi och dans i Uppsala. Hennes egna performance can beskrivas som ett feministiskt, filosofiskt laboratorium ochh begär att systematiskt framhäva och utmana de relationer vi har till hands när vi gör och upplever konst.