SPRING CLEAN

20–22/4 2018

Spring Clean är Marabouparkens årliga evenemang då vi öppnar upp dörrarna till konsthallen för en rad performance, workshops och filmvisningar. Programmet fokuserar på den kollektiva erfarenheten av att uppleva någonting på plats och erbjuder en mångfald av samtal och meningsutbyten du kan ta del av.

Spring Clean är en plattform till för att dela upplevelsen av konstnärliga verk av olika format med andra. Om du skulle vilja framföra ett performance verk, dela något under arbete eller i tillblivelse, och bli en del av programmet under Spring Clean-helgen, ansök nu! I år har vi tre öppna programpunkter för performance mellan 10 och 40 minuter långa.

Skicka oss en kort beskrivning, på max 300 ord, som också innehåller ditt namn, kontaktuppgifter, titel på, såväl som längd och tekniska detaljer för ditt performance, till opencall@marabouparken.se (döp mailet till ”Ditt namn – Spring Clean Open Call”) senast den 1 april kl 17.00. För varje performance finns ett arvode på 3000 kronor. Var vänlig ha i åtanke att de tekniska möjligheterna är begränsade.

I år väljs deltagarna i Spring Clean Open Call ut av Tove Salmgren från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm (DOCH). Tove var själv med i Spring Clean Open Call 2017 och DOCH är sedan tidigare en samarbetspartner till Spring Clean-programmet. Tove arbetar med scenkonst och performance både som pedagog, dansare, koreograf och curator. Hon har en masterexamen i Nya Performativa Praktiker från DOCH. Hennes konstnärliga samarbeten tar sig ofta formen av ett curatorisk åtagande , till exempel i arbetet med The Blob/Anna Efraimsson och We Happen Things/Manon Sanktion och Moa Franzén. Tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen dans, en plattform för experimentell koreografi och dans i Uppsala. Hennes egna performance can beskrivas som ett feministiskt, filosofiskt laboratorium ochh begär att systematiskt framhäva och utmana de relationer vi har till hands när vi gör och upplever konst.