fbpx

Textil frigörelse

Textil frigörelse

Paneldiskussion 5 oktober kl. 18 på Marabouparken konsthall
Moderator: Annika Öhrner, konstvetare och lektor vid Södertörns högskola, samt ordförande i Handarbetets Vänner.

Utställningen Textila Undertexter är en del av ett forskningsprojekt som intresserar sig för olika betydelser av den textila, materiella kulturen och hur den manifesterar sig i ett konstverk eller i ett konstnärskap. Utställningen tar avstamp i 1960-talets ”textila frigörelse” i Sverige – en period då textilen vidgade konstens rum till att omfatta material, frågeställningar och utövare som tidigare inte ansetts vara en angelägenhet för konsten. I paneldiskussionen Textil frigörelse ges tillfälle att gå tillbaka till detta ögonblick av frigörelse för att diskutera vad textilen tilldelades för roll av konstnärer och publik, och hur den fria textilen påverkat den svenska konstscenen.

Paneldeltagare:
Gunilla Lundahl är författare och kulturskribent, tidigare en av redaktörerna på tidningen Form och författare till boken Karaktär och känsla: ett sekel med Svensk hemslöjd (2001).
Patrik Steorn är konstvetare och chef på Thielska Galleriet och har tidigare varit aktiv på Centrum för modevetenskap där han bl.a. forskat om Katja of Sweden, Sighsten Herrgård och Rohdi Heintz.
Johanna Rosenqvist är konstvetare och verksam som lektor på Institutionen för konsthantverk på Konstfack. Avhandlingen Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen kom 2007 och sedan dess har hon medverkat i flera skrifter om konsthantverk, design, hemslöjd och genus.
Bella Rune är konstnär och professor i Textil på Institutionen för konsthantverk på Konstfack och en av curatorerna för utställningen Textila Undertexter på Marabouparken konsthall.

Paneldiskussionen ingår i entrén 50kr.