fbpx

Utmaningar för det samtida barnbiblioteket

Utmaningar för det samtida barnbiblioteket: identitet, lässtimulans och delaktighet

Vilka föreställningar om barn, unga och läsning styr barnbibliotekens lässtimulerande verksamheter?

Med utgångspunkt i barnbibliotekens mål- och styrdokument för delaktighet och hur barn kan involveras i bibliotekens verksamhet för att bli mer delaktiga ger Amira Sofie Sandin en föreläsning om lässtimulans, identitet och delaktighet.

Föreläsningen avslutas med en workshop där deltagarna får möjlighet att reflektera över barnbibliotekens framtida utmaningar.

Amira Sofie Sandin är doktorand vid Bibliotekshögskolan i Borås och har bland annat skrivit Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt och samarbete om barnbibliotekens lässtimulerande arbete.

Obs föranmälan! Begränsade platser till föreläsningen. Anmälan sker till info@marabouparken.se senast 21 mars. 

Plats och tid:
Onsdag 26 mars 2014 kl. 16–18
på Marabouparken konsthall
Kostnadsfritt

___

Föreläsningen är en del av Ordbild. Ordbild är ett samarbete mellan Biblioteket Sundbyberg och Marabouparken konsthall som handlar om dynamiken mellan ord och bild med syfte att främja läsandet hos unga i åldern 12–20 år. Projektet fokuserar kring läsupplevelsen i denna åldersgrupp: vad läser de, varför läser de och hur kan de omtolka det lästa i visuella medier.