_2_filmstill_Human Population_Sundbyberg_Lisa Torell

Lisa Torell
Trottoaren, ett mästerverk.

25 januari–28 april 2019

I Lisa Torells utställning synas välfärdssamhällets beståndsdelar. Genom verken synliggörs hur omsorg och omhändertagande, likgiltighet och försummelse manifesteras materiellt i och genom våra urbana och offentliga rum.

Med närgången blick, på plats, arbetandes, dag och natt, ser Lisa Torell spår av omvårdnad och hänsynstagande, och brist på det samma. Hon är kroppen och ögat. Upptäckandet sker simultant som betraktarens. Bit för bit blottläggs samhälle och system, i plattläggning, sopor och avtryck.

Konstnären Lisa Torell har under drygt ett decennium arbetat i och med offentliga och halvoffentliga rum inom sin konstnärliga praktik. Med ett platsspecifikt förhållningssätt går hon i nära dialog med utvalda platser och situationer.

På Marabouparken kommer ni att få ta del av arbeten gjorda för platser i Istanbul, Norrköping, Småland, Gdansk, Sundbyberg och Venedig.

Marika Troili
Vattennära rekreation

25 januari–28 april 2019

Marika Troili presenterar i sin utställning Vattennära rekreation nya verk med utgångspunkt i Bällstaån (det vattendrag som rinner nedanför Marabouparken och genom kommunerna Järfälla, Sundbyberg, Solna och Stockholm).

I installation, video, fotografi och text gestaltas på ett poetiskt och finkänsligt sätt frågor om stadsomvandling och urbanisering, kultur- och naturmiljöer, ekonomier och ekologier (officiella och inte), rekreation och produktivitet.

Utställningen består i ett slags intuitiv begreppsapparat som synliggör det som går att finna under ytan.

Gästrummet:

Mapping the Unjust City / Vem äger staden?

25 januari–28 april 2019

Mapping the Unjust City / Vem äger staden är ett tvärdisciplinärt samarbete som handlar om att undersöka kartläggningar, motberättelser och visualisering som medvetandehöjande möjligheter i relation till den byggda miljön. Genom att titta på osynliga lager i staden, som ägandeförhållanden och relationen mellan offentligt och privat, så öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara.

Gruppen har bland annat gjort en kartläggning av lokala centrum längs Stockholms tunnelbanelinjer som under 2018 ställs ut som en del av utställningen Public Luxury på Arkdes.

I gästrummet på Marabouparken kommer de bland annat att arbeta med utveckling av ett digitalt verktyg för insamling av data om torg, samt fokusera särskilt på berättelser om de köpcentrum i Sundbyberg som nyligen sålts ut och bytt ägare.

Gruppens medlemmar är Elof Hellström, grafisk formgivare Maryam Fanni, landskapsarkitekt Åsa Johansson, curator Sarah Kim och konstnär Paula Urbano.

Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005