fbpx
  • Kajsa Dahlberg, Någon oro förmärks inte, alla äro glada och vänliga, 2010
    Kajsa Dahlberg, Någon oro förmärks inte, alla äro glada och vänliga, 2010
22 februari 2014–19 juni 2014

Vår inre natur

Olafur Eliasson, Your Windless Arrangement, 1997. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Ann Böttcher
Kajsa Dahlberg
Olafur Eliasson
Carl Fredrik Hill
Joachim Koester
EvaMarie Lindahl
Sivert Lindblom
Anna Ling
Gerhard Nordström
Henrik Olesen
Nina Saunders
Lars-Andreas Tovey Kristiansen

Marabouparken konsthall inleder våren med två utställningar där föreställningar om naturen och det naturliga leder oss bakvägen till människans ombytliga ”inre natur”. Den visar sig i det som får höra hemma och det som trängts undan i historien, i kulturen, i vårt språkbruk och i bilden av oss själva.

Malmö Konstmuseum som under våren håller stängt för renovering låter sin samling möta en ny kontext och en ny publik på Marabouparken konsthall. Med utgångspunkt från Marabouparkens egen historia och vad den kan berätta om de ideal och den samtid i vilken den utformades, visar utställningen Vår inre natur utvalda verk ur Malmö Konstmuseums nordiska samling där naturen och det naturliga figurerar som en ständigt flyende referenspunkt för det vackra och normala, men också det hotfulla och okontrollerbara i vår tillvaro.

Vår inre natur samlar tolv betydande nordiska konstnärer vars verk spänner över 1880-talet fram till idag och speglar såväl samlingens bredd som dess unika nordiska profil. Via naturen reflekterar och kommenterar verken vår civilisation och kulturhistoria där begreppet natur ofta börjar och slutar i händerna på oss själva.

Gerhard Nordström, En utflykt i det gröna. Sommaren 1970 I-III, 1970. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Joakim Koester, Nordenskiold and the Icecap, 2001. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger
Nina Saunders, Blue Fjord, 2010. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Lars-Andreas Tovey Kristiansen, The Radiant City, 2010
Anna Ling, Fossil och Polystyren, 2013. Foto: Jean-Baptiste Béranger