fbpx
  • Kay Rosen, I Wish I Knew My Neighbor Better, 2006. Magnus Bärtås, The Process has Started, 2005. Foto: Jean-Baptiste Béranger
    Kay Rosen, I Wish I Knew My Neighbor Better, 2006. Magnus Bärtås, The Process has Started, 2005. Foto: Jean-Baptiste Béranger
20 april 2013–28 juli 2013

ABCDEFGHI

Meriç Algün Ringborg, Magnus Bärtås, Kay Rosen och Mladen Stilinović
Magnus Bärtås, The Process Has Started, 2005

Utställningen ABCDEFGHI för samman verk av fyra konstnärer som alla delar ett intresse för det språkliga. De nio första bokstäverna i alfabetet skulle inte säga oss mycket om det inte vore för att de två sista avviker i färg och bildar ordet HI. Titeln på utställningen, som också är ett verk av den amerikanska konstnären Kay Rosen, är på samma gång en hälsning och en inbjudan att titta närmare på språket och ordens förmåga att inta olika funktioner, betydelser och beteenden som förmedlare, alstrare, tecken och bild.

Kay Rosen, Meriç Algün Ringborg, Magnus Bärtås och Mladen Stilinović verkar i olika geografiska kontexter, har olika modersmål men använder sig alla av språket både som metod, form och bild för att uppmärksamma dess inverkan över vårt sätt att tala, tänka, läsa, kommunicera och uppfatta världen. Med små tillägg, betoningar och förskjutningar öppnar verken upp vårt sätt att se och uppfatta saker som vi annars inte skulle ha lagt märke till, där felläsningar och missförstånd ges lika stor plats som precision och exakta avvägningar.

Meriç Algün Ringborg, Ö (The Mutual Letter), 2011. Foto: Nathalie Barki
Meriç Algün Ringborg, Blue River Red Border, 2013. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Mladen Stilinović, My Sweet Little Lamb, 1993. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Kay Rosen, Between a Rock and a Hard Place, 2012. Foto: Jean-Baptiste Béranger