fbpx

Acts of Self Ruin

Acts of Self Ruin är ett längre arbete på Marabouparken där vi tittar på kampen för kollektiv gemenskap och jämlikhet i individualismens tidsålder. Via aktiviteter som utställningar, ateljévistelser och publika program riktar vi uppmärksamheten mot grupper och individer som kämpat för jämlikhet, solidaritet och andra sätt att leva. Kampen har förts med hjälp av handlingar som utmanat maktstrukturer och hierarkier och lett till förödmjukelse och motgångar: handlingar av kollektiv ineffektivitet, yrkesmässig illojalitet, solidaritet med trakasserade kolleger eller förnekelse av en nationell identitet. Forskningen är inte endast inriktad på generella och politiska handlingar utan även på personliga handlingar, som kan beskrivas som självfördärv. Hur kan vi frigöra oss från den förhärskande individualistiska ideologin med sina klassmässiga, rasistiska och sexistiska undertoner? Acts of Self Ruin är ett koncept som Leela Gandhi utforskat i sin bok The Common Cause (2014) och som ligger till grund för undersökningen. Boken presenterar och föreslår olika former av solidaritet och gemenskap som kan utvecklas via handlingar av självfördärv. Handlingar som syftar till att förena individer över politiska, kulturella och klassmässiga gränser.

Rådgivande grupp

Elof Hellström arbetar som kursassistent för kursen Decolonizing Architecture på Kungliga konsthögskolan, utöver en rad forskningsbaserade samarbetsprojekt som utgår från den konstnärliga processen. Han är en av medlemmarna i SIFAV (Söderorts Institut För Andra Visioner) som undersöker staden och det gemensamma, samt MDGH (Mot Den Globala Hemlösheten) som utforska civilrättens relation till ägandeskap i vår byggda omgivning. Elof är också sedan 2007 aktiv medlem i Cyklopen där han ofta skapar text, konst och musik-baserade event.

www.cyklopen.se www.sifav.org www.mdgh.se

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som IllegalTraveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och grundare av projektet Madame arkitekt i vilket hon i sitt senaste verk utforskar ”hyper-visible invisibility” [”hypersynlig osynlighet”]. Hon arbetar som kuratorassistent på Arkdes och som föreläsare på KTH i Stockholm och i Tensta.

www.madamearkitekt.com

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda sina invånare.

www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html