fbpx
  • Foto: Jean-Baptiste Béranger
    Foto: Jean-Baptiste Béranger
13 april 2024

Against all ords

Läsning och samtal med Cia Rinne och Martin Grennberger

Lördag 13 april 13.00

Cia Rinnes konst och poesi arbetar med språket i en praktik som definieras av humor och lek med ords innebörd och ljud. Genom att sömlöst röra sig mellan språk, vända och vrida på meningars betydelse och bryta ner orden i mindre beståndsdelar skapas nya innebörder – både visuellt och semantiskt. Flera läsningar av verk har spelats in och ackompanjerats av musik. De fungerar som självständiga ljudverk.

Marabouparken konsthall bjuder därmed in till en läsning framförd av Cia Rinne samt ett publikt samtal mellan Rinne och Martin Grennberger, skribent och curator. Samtalet kommer att behandla poesins ljudlighet och rytm samt läsningens transformation av språket.

Läsningen och samtalet sker i konsthallen.

Utställning

Cia Rinne – Vad angår meningar är jag förtvivlad

I samarbete med ABF Norra Stockholms län