fbpx
  • Alexander Gutke, Horisont/Horizon, 2001
    Alexander Gutke, Horisont/Horizon, 2001
8 februari 2007–15 april 2007

Alexander Gutke

Alexander Gutkes konst präglas av ett slags materiell självbetraktelse där verken, upptagna av att jaga sina egna svansar, lyckas bygga upp en större, parallell historia. Vardagliga objekt, teknik, teckningar och abstrakta narrativa grepp förvandlas till rumsliga installationer för reflektion över dess egna inneboende egenskaper.

Publiken leds in i utställningen med hjälp av väggteckningen Horisont (2001) – ett verk som med ett enkelt grepp skapar en ”mental horisont” för vår upplevelse av tid och rum. Ett flera meter långt tal avslutas lakoniskt med ordet ”dagar” som på så vis skapar en ram av begriplighet kring det ofattbara. På ett liknande vis vidgar diabildsprojektionen Lighthouse (2006) den invanda uppfattningen av rummets dimensioner genom att skapa ett vandrande bildplan som tycks röra sig bortom väggens yta. Ofta upprepar konstnären en händelse eller ett utsnitt av ett skeende och loopar det i ett eget ”tidsrum”. I verket The White Light of the Void (2002) får vi om och om igen följa en tom film som fastnar i projektorn och smälter samman. Den sammansmälta bildrutan är ett välbekant filmiskt berättargrepp som ofta används för att förmedla en känsla av nostalgi eller slutet på en epok. I Nine Ways to Say it’s Over (2006) visar konstnären igen hur vår relation till verkligheten påverkas av bilder. En serie slutskyltar från filmer från 1920-talet och framåt på en mängd olika språk talar om det universella i upplevelsen av en romans eller en förlust. Samtidigt berättar den om hur självklar slutskylten en gång var för att signalera att filmen nått sin narrativa slutpunkt. I Exploded View (2005) når denna självreflexion sitt crescendo i en diabildsprojektor som tycks betrakta sitt eget inre och sin egen projektion. Detta är det tautologiska konstverket par excellence – en projektor som visar sin egen insida som ett bildspel och samtidigt lyckas förvandla bilderna av sina egna komponenter till en fantastisk resa in i det mikroskopiska.

Alexander Gutke, Lighthouse, 2006
Alexander Gutke, Lighthouse, 2006
Alexander Gutke, Exploded View, 2005
Alexander Gutke, The White Light of the Void, 2002

Om Alexander Gutke
Alexander Gutke är född i Göteborg 1971. Han gick ut Malmö konsthögskola 2001. Sedan dess har han varit verksam i Malmö och Berlin och ställt ut flitigt internationellt. Just nu ställer han ut i grupputställningen Die Wörter, die Dinge (Kunstverein, Düsseldorf) och är vistelsestipendiat på Centre des Récollets i Paris. De sista årens utställningar inkluderar: Dreamlands Burn (Mucsarnok kunsthalle, Budapest, 2006), Objet à Part (La Galerie, Noisy Le Sec, Paris, 2006), Temporary Import (Art Forum Berlin, 2005). I Visby arbetade och ställde Alexander Gutke ut inom ramen för BAC’s Production in Residence (2005) och medverkade i grupputställningen (dys)function (Lunds konsthall, 2004). Senaste gången Stockholmspubliken har kunnat se verk av Alexander Gutke var på grupputställningen Cinema Paradiso (Galleri Charlotte Lund, 2003)