fbpx

All Set For Print

Välkommen till ett nytt samarbete i Marabouparkens gästrum med All Set For Print. Gästrummet är en växande programdel där vi samarbetar med kollektiv och konstnärsgrupper för att stödja deras arbete och utveckla nya spår i sin praktik. Under hösten bjuder vi in er till att ta del av material som producerats av All Set For Print. Slå dig ned och lär eller ta med dig affischer och sprid dem i våra gemensamma rum!

All Set For Print är ett initiativ till konstaktivism som tar avstamp i konstens roll i sociala rörelser, demokratiutveckling och social hållbarhet. Via gemensamt praktiskt utforskande i mindre grupper hoppas vi kunna skapa viktiga möten mellan verksamma kulturarbetare och aktivister. Vid varje tillfälle bjuds en konstnär in för att skapa ramverket för vad vi under dagen ska undersöka, analysera och arbeta praktiskt med.

Projektet är initierat av SETTINGS och Grafikens Hus. SETTINGS är en plattform för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration som strävar efter att lyfta fram och skapa rum som möjliggör och inspirerar att ställa saker och hierarkier i nya perspektiv. Grafikens Hus verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Vårt mål tillsammans är att framhäva och skapa utrymme för reflektion och inspiration som formar nya perspektiv på rådande hierarkier, inom ramen för Marabouparkens gästrum vilket genom både materiella och immateriella medel utgör en plattform för experimentella och processbaserade konstnärliga praktiker.