fbpx

ALLT KAN HÄNDA-PARADEN

Allt-Kan-Hända-paraden, ”FÖRSTÅ GEMENSKAPENS KAPITAL”, Anna Witt, 2013. Foto: Mikaela Krestesen

Allt Kan Hända-paraden av Anna Witt

Anna Witt är en tysk konstnär född 1981. Hon arbetar ofta i olika lokala kontexter med performativa interventioner i det offentliga rummet i samarbete med okända människor, ofta förbipasserande. Under våren 2013 presenterade Marabouparken konsthall separatutställningen Manifest med utvalda verk av Anna Witt. Verken i denna utställning var tematiskt kopplade till ett nytt platsspecifikt verk skapat på i Sundbyberg. Gemensamt för dessa verk är att de fungerar som lekfullt iscensatta situationer där människor kan uttrycka sina åsikter om samhället.

Under några veckor i januari och februari 2013 bodde Anna Witt i Sundbyberg och tillbringade tid i Hallonbergen där hon talade med folk om deras levnadsvillkor. Efterhand utvidgades samtalen till en större politisk kontext och en möjlig framtid. Tillsammans med deltagande Hallonbergare formulerade Anna Witt ett manifest. Historiskt sett förknippas manifest med specifika kulturella företeelser eller politiska program, medan detta Hallonbergsmanifest gav röst åt en mängd perspektiv och nivåer. Konkreta lokala spörsmål, privata angelägenheter och globala frågor ställdes mot varandra och skapade en privat, men samtidigt universell framtidsagenda.

Allt Kan Hända-paraden gick av stapeln den 18 maj kl 14.00 i Hallonbergen centrum. Under paraden bars manifestet fram på gatorna i Hallonbergen och Duvbo till sambaorkestern Sambombas rytmer i en offentlig performance där deltagarna höll upp olika skulpterade bokstäver. Deltagarna samlades på speciella platser för att formulera meningar ur manifestet som på så vis bildades bit för bit under paradens framfart. Paraden filmades och lades till i utställningen Manifest som visades på Marabouparken konsthall t o m 30 juni 2013.

Allt Kan Hända-paraden genomfördes på uppdrag av Marabouparken Lab. i samarbete med Aggregat, Biblioteket i Hallonbergen, Det Stora Knytkalaset, PARK LEK PARLAMENT och Verdandi Sundbyberg.

Läs mer om Anna Witt och utställningen