fbpx

Almqvist som inspiratör i konsten

Almqvist som inspiratör i konsten: Hilding Linnqvist och Carl Jonas Love Almqvist

30 april–16 oktober 2016

Hilding Linnqvist är kanske mest känd för sin tidiga naivistiska stil där verket Drottningens juvelsmycke (1919), som tolkar Carl Jonas Love Almqvists roman med samma namn, är ett av de mest betydelsebärande verken. Under hela sitt liv och konstnärskap var Linnqvist inspirerad av författare som Selma Lagerlöf, Johan Stagnelius och Gustaf Fröding. Men kanske mest av alla var han inspirerad av Carl Jonas Love Almqvist vars liv och verk passar väl in i den spirande naivism som Linnqvist under unga år utforskade.

Utställningen visar verk ur samlingen som anknyter till Carl Jonas Love Almqvist och presenteras tillsammans med Almqvistsällskapet under minnesåret 2016.