fbpx
  • Litó Walkey / Weld Company, aswebegin. Foto: Weld
    Litó Walkey / Weld Company, aswebegin. Foto: Weld
20 mars 2021

Anna Koch och Litó Walkey – Weld Company

Program i samband med Centauring

Varmt välkomna till det andra programtillfället under Marie Fahlins utställning Centauring! Lördagen den 20 mars, från klockan 14, framför medlemmar ur Weld Company koreografier av Anna Koch och Litó Walkey. 

Besökare kan komma och gå som de vill. Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

Anna Koch – Manège à trois

Manège à trois är ett verk för röst, händer och objekt som äger rum i en miniatyr-manege, genom mikroaktioner, rytmer och formationer. Poetiska epitet, vanligt förekommande för att namnge specifika rörelsegrupper i den koreografiska processen uttalas här tillsammans med anatomiska och somatiska beskrivningar från verk ur Weld Company:s koreografiska arkiv och genom ett hästblivande.

Framförs av medlemmar ur Weld Company: Sybrig Dokter, Per Sacklén, Caroline Byström, Anna Westberg, Kajsa Sandström och Rebecka Stillman
Koreografi: Anna Koch

Foto: Anna Koch

Litó Walkey – aswebegin

aswebegin hyllar akten av att påbörja något. Det prioriterar skissbordets instabilitet och antagandet att finna det radikala och kreativa inom det.

Vi bär våra individuella och kollektiva minnen och manus nära. Vi engagerar oss i omöjligheten av absolut exakthet samtidigt som vi gör vårt bästa försök. Vi bär våra nerver på utsidan av vår hud. Vi vågar motsäga både varandra och oss själva. Vi uppvisar full säkerhet och osäkerhet, ibland simultant. Ånger, lättnad, glädje och förvåning är närvarande. Om vi tänker ut ett smart ”intressant” sätt att ta oss igenom materialet, kommer intresset inte att bli så långlivat. Medan vi överlastar vår tillfälliga uppmärksamhet och intentioner, kommer vi tillfreds med det ogripbara nuet och hyllar dess gång.

Framförs av medlemmar ur Weld Company:
Sybrig Dokter, Per Sacklén, Caroline Byström, Anna Westberg och Kajsa Sandström
Koreografi: Litó Walkey

Foto: Weld

Anna Koch är dansare och koreograf vars arbeten rör sig mellan olika disci- pliner, men har alltid dansen i grunden. Hon är grundare av Weld, en plattform för dans och konst i Stockholm som öppnade 2006. År 2013 initierade hon Weld Company, en möjliggörande struktur för samtida dans och koreografi.

Litó Walkey är konstnär av kanadensisk och grekisk härkomst, verksam i Berlin. Hennes arbete rör sig över skrivande, koreografi och performance och befattar sig med strategier för att aktivera kritiska sätt att vara uppmärk- sam på, genom samarbeten, kollektivt delande och översättning. Hon undervisar vid konstnärliga universitet i Stockholm, Helsinki och Köpenhamn och handleder koreografiskt arbete.

Weld Company arbetar med koreografer och dansare som representerar olika generationer, arbetssätt och uttryck. Kompaniet rör sig obehindrat över stora och små format genom att vidareutveckla idén om ett danskompani och vad det kan vara och göra idag. Kompaniet arbetar med verk av inbjudna koreografer, egna arbeten så väl som med svensk danshistoria. Utöver att röra sig i en traditionell danskontext ”parasiterar” kompaniet på redan existerande strukturer och arbeten i glappet mellan den oetablerade och det etablerade.