fbpx
  • Anna Nordquist Andersson, I See Through You, collage 2008-2012. Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger
    Anna Nordquist Andersson, I See Through You, collage 2008-2012. Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger
9 oktober 2015–14 februari 2016

Anna Nordquist Andersson – Genomsyn

Anna Nordquist Andersson, I See Through You (Chicago), collage 2008-2012

Genomsyn

I höstens två separatutställningar med Anna Nordquist Andersson och David Claerbout finner vi två konstnärer som använder bilder som verktyg för att se. Via deras bilder kan vi göra återbesök i historien, i minnet och t o m dröja oss kvar i de mest flyktiga ögonblick. Bägge konstnärer manipulerar sitt bildmaterial och skapar, var och en på sitt vis, sammansatta bilder som ger betraktarna möjlighet att kontemplera ett stycke tid ur nya perspektiv.

Den Malmöbaserade konstnären Anna Nordquist Andersson presenterar i sin utställning Genomsyn olika men närbesläktade grupper av verk som knyts samman av ett vittförgrenat intresse för blickens makt. Vems blick är det som ser och i vilken riktning rör sig blicken? Som en del av en feministisk och surrealistisk tradition skapar Anna Nordquist Andersson lekfulla och kritiska collage genom att sätta kniven i de mediala bilder som omgivit oss och format vår verklighetsuppfattning sedan början på 1960-talet. I gruppen av verk med titeln I See Through You (2008-2012) skär Anna Nordquist Andersson fram ögonpar med skalpell genom lager av tidningssidor så att de blickar ut på ett uppslag de aldrig var avsedda att synas på. Förvandlingen som sker under förflyttningen av dessa mestadels kvinnliga ögonpar, från originalsammanhanget i en av tidningarnas annonser till deras nya plats på tidningens omslag eller mitt i ett reportage, är omtumlande. Blickarna som ursprungligen var förföriska och behagfulla blir hotfulla, sorgsna, melankoliska eller humoristiska.

Anna Nordquist Andersson är född 1976 i Malmö. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar på gallerier och konstinstitutioner i Sverige och utomlands bl a: Galleri Ping-Pong, Malmö (Black Chamber, 2014), Trondheim Kunstmuseum (Lips Painted Red, 2013), Åbo konstmuseum Finland (DEJA VU, 2012), Peter Lav Gallery i Köpenhamn (I See Through You, 2012), Malmö konstmuseum (The Real Thing, 2008), Krannert Art Museum, University of Illinois vid Urbana-Champaign, USA (Facades, 2007) och Kunsthal Charlottenburg, Köpenhamn (From Dust to Dusk, 2003). Under våren 2015 var Anna Nordquist Andersson gästkonstnär på Artist Residence Nirox Foundation, Johannesburg.

Anna Nordquist Andersson, I See Through You (Women Emancipation), collage 2008-2012
Anna Nordquist Andersson, I See Through You (Women Emancipation), collage 2008-2012
Anna Nordquist Andersson, I See Through You (The Guru), collage 2008-2012
Anna Nordquist Andersson, I See Through You (The Guru), collage 2008-2012
Anna Nordquist Andersson, Black Chamber: For you – only the best / Looking towards tomorrow ... (Pentax), 2014