fbpx
  • Anna Witt, Allt kan hända-paraden, 2013. Foto: Mikaela Krestesen
    Anna Witt, Allt kan hända-paraden, 2013. Foto: Mikaela Krestesen
21 mars 2013–30 juni 2013

Anna Witt – Manifest

Manifest

Anna Witt är en tysk konstnär född 1981 som bor i Wien. Hon arbetar ofta i olika lokala kontexter med performativa interventioner i det offentliga rummet i samarbete med okända människor, ofta förbipasserande. Verken i utställningen Manifest är tematiskt kopplade till ett nytt platsspecifikt verk som Anna Witt arbetat med i Sundbyberg sedan vintern. Det gemensamma för detta nya verk, och verken i utställningen på Marabouparken konsthall, är att de fungerar som lekfullt iscensatta situationer där människor kan uttrycka sina åsikter om samhället – ett inslag som är karakteristiskt för Anna Witts konstnärskap.

Tänkandet som en aktiv handling är något som Anna Witt intresserar sig för i sitt konstnärskap. För verket Radical Thinking (videoinstallation, 2009) tillbringade konstnären två veckor i köpcentrumet Lugner City i Wien där hon bad människor att tänka radikala tankar medan hon filmade deras porträtt: ” – Jag tycker att tänkandet ger en viss makt åt den porträtterade personen. Man kan betrakta någon som tänker men man kan aldrig fånga deras tankar.” I detta och andra verk undersöker konstnären hur det politiska kommer till uttryck i vardagen och vem som kan vara politisk. I Empower Me (video och pappskyltar, 2007) ”kidnappade” Anna Witt slumpmässigt utvalda personer på gatan och förde med dem in på en liten scen i en utställningslokal. Väl där fick de möjlighet att själva vara med och ställa krav för sitt frisläppande och sedan medverka som gisslan i en film. På olika sätt försöker Ann Witt iscensätta en konfrontation mellan individen och omvärlden med hjälp av kroppsspråk, text och bild. I videoverket The Eyewitness (video, 2012) får vi följa en grupp barn i åldrarna 8-10 som diskuterar aktuella världsnyheter med varandra i ett rum med uppförstorade bilder från Reuters bildarkiv av dagsaktuella politiska händelser. Genom barnen, vars synsätt visar stora likheter med vuxenvärldens blandning av fakta, missuppfattningar, övertagna åsikter och egna idéer, får vi tillfälle att reflektera över hur vi hanterar den här typen av bilder.

Anna Witt, Empower Me, 2007
Anna Witt, Radical Thinking, 2009
Anna Witt, The Eyewitness, 2012
Anna Witt, Allt kan hända paraden (Everything Can Happen Parade), 2013

Tillsammans med människor boende i Hallonbergen har Anna Witt komponerat ett manifest som kommer att framföras i en parad under våren, den så kallade Allt kan hända – paraden, där deltagarna under paradens gång formar texten med skulpturala bokstäver. Historiskt sett förknippas manifest med politiska program eller specifika kulturella företeelser medan Hallonbergsmanifestet ger röst åt en mängd perspektiv och nivåer. Konkreta lokala spörsmål, privata angelägenheter och globala frågor ställs mot varandra och skapar en privat, men samtidigt universell framtidsagenda.

Allt kan hända-paraden genomförs på uppdrag av Marabouparken Lab. Under denna rubrik initierar vi lokala samarbetsprojekt som utvecklas i ett samspel mellan konstnär, uppdragsgivare, boende och andra intressenter. Som namnet antyder är projekten experimentella, öppna och utforskande och kan presenteras både i och utanför konsthallen i Marabouparken och runtomkring i Sundbyberg.

Anna Witt, Allt kan hända paraden (Everything Can Happen Parade), 2013
Anna Witt, Allt kan hända paraden (Everything Can Happen Parade), 2013

Anna Witt 
Utöver projektet i Sundbyberg kommer hon att delta i utställningen ReCoCo Life and Representational Regimes om resignation, korruption och konspiration på MoBY Museums i Bat Yam, Israel. För den återkommande utställningen Emscherkunst, som i år utspelar sig i ett gammalt industriområde i Essen, utvecklar hon, i samarbete med den svenska designgruppen Uglycute, en långsiktig performance med ett ”gatugäng” som kommer att förvandla stora mängder skrymmande föremål i det offentliga rummet till nya ”skinande” gatumöbler Anna Witt har tidigare medverkat på Marabouparken konsthall i utställningen Hembyg(g)d 2012.