fbpx

Konstnär möter konstnär 1

Konstnär möter konstnär

Samtal mellan vårens utställare på Marabouparken; Lisa Torell, Marika Troili och Mapping the Unjust City med utgångspunkt i de olika praktikerna och dess arbetsmetoder. 

Onsdag 13/2-19 kl 18.00–19.00
Samtalet sker på svenska

I Lisa Torells utställning Trottoaren, ett mästerverk. synas välfärdssamhällets beståndsdelar. Genom verken synliggörs hur omsorg och omhändertagande, likgiltighet och försummelse manifesteras materiellt i och genom våra urbana och offentliga rum. I Vattennära rekreation presenterar Marika Troili nya verk med utgångspunkt i Bällstaån. Utställningen berör frågor om förhållandet mellan rekreation och produktivitet, mellan planerade miljöer och spontana händelseförlopp. I Marabouparkens gästrum visas under våren Mapping The Unjust city / Vem äger staden?, ett kollektivt arbete som handlar om kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vem vad den skulle kunna vara.

Samtalet modereras av Lisa Torell och är den första punkten under våren som tar vidare det parallella programmet som Lisa Torell inledde med projektet och boken Plats till plats, 9 konstnärers reflektion kring platsrelaterat arbete (2016) där hon går i dialog med andra konstnärer om praktik och arbetsmetoder.

Lisa Torell – Trottoaren, ett mästerverk.
Marika Troili – Vattennära rekreation
Mapping the Unjust City / Vem äger staden?