fbpx

Arvid Knöppel, Hjortdjur

Arvid Knöppel
Hjortdjur

Arvid Knöppel (svensk, 1892-1970) var skulptör, tecknare, grafiker och författare. Under sin uppväxt tillbringade han mycket tid i skog och mark med sin far. Kanske var det därför han kom att bli en av våra främsta djurskildrare, bredvid Bruno Liljefors. Mest känd blev konstnären för sina djurteckningar. Hans förmåga att fånga djurens individuella drag och rörelser var särskilt uppskattade. För Knöppel innebar skissandet inte enbart en förstudie till det färdiga verket. Det var just i teckningsögonblicket, under det intensiva iakttagandet, som konstnären kände att konstverket blev till. Kanske kan det förklara den livfullhet som präglar Knöppels grafik i nästan ännu högre grad än skulpturerna. Arvid Knöppels skulptur var, i kontrast till teckningarna, stram och inspirerad av fornegyptisk konst.

Skulpturen Hjortdjur (brons 1948, inköpt 1948) vid Sven Hermelins plaskdamm ger intryck av ett vilt djur som smugit sig fram för att dricka vid ett vattendrag.