Audition för deltagande i 10-dagars performance

DSC_6140

22/3 2013

Audition för deltagande i ett 10-dagars performance

Topologie 10 -19 juni
Annie Vigier & Franck Apertet, Les gens d’Uterpan

Topologie är ett 10 – dagars performance som genomförs som ett samarbete mellan de franska koreograferna, Annie Vigier och Franck Apertet, från dansgruppen Les gens d’Uterpan och

Marabouparken konsthall i juni i år (www.lesgensduterpan.com/proj_topologie-uk.html). Topologie utgår ifrån ett geografiskt område, i detta fall Sundbyberg, som blir både föreställningens scen och det sociala sammanhang som ger detta performance dess innehåll. En speciell Topologie graf läggs över Sundbybergs karta och markerar det område där koreografin skapas och utvecklas. Under 10 dagar ger sig dansare iväg till fots på individuella turer i det offentliga rum som bestäms av grafen. Koreografin uppstår ur enkla handlingar som utförs längs vägen: gester, fysiska och sociala beteenden, hastighet – rörelser som noga noteras och upprepas i detalj varje dag. Grafens struktur sammanför dansarna på olika, specifika platser vid exakta tidpunkter. Dansarnas färd genom Sundbyberg kommer att kunna följas från Marabouparken konsthall via kartor och ljudupptagningar.

Audition

Annie Vigier & Franck Apertet söker manliga och kvinnliga dansare för sitt 10 dagar långa performance Topologie i Sundbyberg den 10-19, juni 2013. Som dansare ska du vara intresserad av att experimentera med olika förhållningssätt till skapande, tala god engelska och vara tillgänglig för projektet 9-19 juni 2013 på heltid.

En audition kommer att äga rum fredagen den 22 mars på Marabouparken konsthall kl 9-18.

Intresseanmälan: skicka in ditt cv, ett foto och en motivering så snart som möjligt och  senast den 12 mars på e-post till uterpan@voila.fr.
Arvode: 7800 före skatt

De utvalda kandidaterna meddelas skriftligen.