fbpx

Bauhaus var aldrig modernt

Bauhaus var aldrig modernt

Föreläsning med T’ai Smith, 26 oktober kl. 18

Bauhaus har genom tiderna fått representera allt som är modernt, en symbol för själva bilden av modernitet och modernism. Men den franska sociologen Bruno Latour menar att själva tanken om modernismen är paradoxal, dvs. att det finns en fundamental skillnad mellan modernismens strävande efter rationalitet och själva upplevelsen av ”det moderna”. Nu när planeten överflödar av saker och moderna möbler, textilier som fyller soptipparna med skräp och koldioxid som släpps ut i atmosfären samtidigt som ännu fler moderna ”grejer” produceras, behöver vi ompröva vår föreställning att Bauhaus någonsin har varit modernt. Den här föreläsningen går tillbaka till de tankegångarna som format Bauhaus och det arv av varor som Bauhaus har lämnat efter sig för att undersöka vad dessa har att erbjuda oss nu då vi står inför en ekologisk kris.

Föreläsningen sker i anslutning till utställningen Textila Undertexter på Marabouparken konsthall där T’ai Smith belyser de ”textila undertexterna” i textilproduktionen, med särskilt fokus på det genusrelaterade arbetet inom textil och utlokaliseringen av produktionen. Föreläsningen berör även de möjligheter som de textila tekniker och koncept, framtagna vid Bauhaus, och som senare plockades upp av 1960- och 1970-talets konstnärer, kan erbjuda oss idag då vi försöker omformulera de värderingar som definierar konst, ekonomi och filosofi.

I samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Föreläsningen hålls på engelska och ingår i entrén 50kr.

T’ai Smith föreläser även på Konstfack den 28 oktober, läs mer här

T’ai Smith är professor verksam vid Konsthistoriska fakulteten, University of British Columbia i Vancouver. Hon är författare till publikationen Bauhaus Weaving Theory: From Feminine Craft to Mode of Design (2014). Smith har publicerats i ett antal internationella tidskrifter såsom Art Journal, Art Practical, Grey Room, Journal of Modern Craft, Texte zur Kunst och Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung. Just nu skriver hon på den kommande publikationen Fashion After Capital: Frock Coats and Philosophy From Marx to Duchamp.