• Foto: Jean-Baptiste Béranger
    Foto: Jean-Baptiste Béranger
15 september 2018–2 december 2018

Behzad Khosravi Noori

Behzad Khosravi Noori
Professor Balthazar och monumentet över den osynliga medborgaren

“I have become a queer mixture of the East and the West, out of place everywhere, at home nowhere”.

– Jawaharlal Nehru

Behzad Khosravi Noori är en konstnär och forskare som i utställningen Professor Balthazar och monumentet över den osynliga medborgaren utgår från den då Jugoslaviska (nu Kroatiska) animationsstudion Zagreb Animation Schools egenartade barnprogram Professor Balthazar från 1967. Ett barndomsminne som delas av människor från vitt skilda kulturer och länder i världen.

Genom att ställa frågorna: känner du till Professor Balthazar; hur känner du till Professor Balthazar och varför känner du till Professor Balthazar tecknar Behzad Khosravi Noori en historia om de politiska förhållanden och överenskommelser som existerade parallellt med, och som motpol till, väst-öst-dikotomin under Kalla kriget, med särskilt intresse för den allians som kom att kallas Den alliansfria rörelsen och dess fokus på anti-kolonialism, anti-rasism och fredlig samexistens.

Professor Balthazar är den finurlige vetenskapsmannen som bor i det färgglada och smått knasiga Balthazar-grad. Han kan lösa alla de problem stadens invånare stöter på med sin magiska maskin. Professor Balthazar älskar naturen, älskar alla levande varelser, försvarar de svaga och kämpar mot det onda, han förespråkar tolerans och fred. Professor Balthazar är också en tidskapsel som berättar om en politiskt betingad tid och plats.

Behzad Khosravi Noori tar avstamp i sin subjektiva upplevelse av en barndom i 80-talets Iran och från sin position i dagens Sverige. Genom sin konstnärliga forskning upprättar han ett hypotetiskt men allmängiltigt samband mellan personliga minnen och stora världshändelser.

I utställningen har Behzad Khosravi Noori låtit bygga ett multimedia-monument över en osynlig medborgare, en tolkning av ett faktiskt monument som byggs i Professor Balthazar-avsnittet Martin Makes it to the Top, där vi ges möjlighet att både tänka, leka och vila.

Behzad Khosravi Noori (född och uppvuxen i Iran, bosatt och verksam i Stockholm) doktorerar för närvarande vid Konstfack, Stockholm. Hans forskning och konstnärliga verksamhet rör sig ofta kring multikulturalismens Janusansikte och med vilka konstnärliga och politiska medel detta komplexa samhällsparadigm behandlas.

Installationsbilder

Foto: Jean-Baptiste Béranger