fbpx
20 maj 2023

Bibod – Bokpresentation och workshop

Lördag 20 maj kl 13
Erik Sjödin

Sedan en tid tillbaka finns det två ”bibodar” i Marabouparken. En bibod är en liten bod som påminner om en vedbod och fungerar som bostad för solitärbin. Precis som en vedbod är en bibod fylld med staplade vedträn, men i en bibod har vedträna borrade hål som solitärbin kan bygga bon i.

Bibodarna i Marabouparken är byggda av konstnären Erik Sjödin, som nu även har gjort en handbok i hur man bygger och underhåller en bibod. Den 20:e maj kl 13 presenterar Erik Sjödin boken och berättar om bibodarna i parken. Presentationen följs av en workshop där barn och vuxna kan bygga små bostäder åt solitärbin att ta med hem. 

Erik Sjödin bedriver en konst- och forskningsverksamhet som kretsar kring relationer och beroendeförhållanden mellan människor och andra varelser, ting och fenomen, så som studier av människans relation till eld, att odla och laga mat av vattenväxter, forskning kring relationer mellan bin och människor, samt engagemang i sociala- och ekologiska odlingsinitiativ.

Se även
Erik Sjödin och Mia Isabel Edelgart – Gemenskapstjänster