fbpx

Bokrelease och föredrag

KA_fram-465

Torsdag 3 april 2014 kl. 18.00

Bokrelease av Winter Event – antifreeze, Winter Event – antifreeze, Winter Event – antifreeze, Winter Event – antifreeze och föreläsning Climate Change and Contemporary Art of the Polar Regions: Gender After Ice

Bokrelease
Den svenska konstnären Katja Aglert deltog 2009 i en konstnärlig forskningsexpedition till Arktis. Resan blev utgångspunkten för konstprojektet Winter Event – antifreeze (2009–2014). Genom repetition som konstnärlig metod har projektet fem år senare utvecklats till en komplex struktur med olika förgreningar, där boken med samma namn utgör den avslutande delen. Projektet dissekerar utifrån ett normkritiskt perspektiv romantiska klichéer och myter kopplade till Arktis, och dekonstruerar heroiska upptäckter. Genom projektet Winter event – antifreeze skapas en annan berättelse om Arktis. Boken är ett samarbete mellan Katja Aglert och curatorn Stefanie Hessler. Den innehåller dokumentärt material av konstnären, referensmaterial från en rad andra källor och en introducerande essä av Stefanie Hessler jämte specialskrivna texter av Lisa Bloom och Sabeth Buchman.

Boken ges ut av Art and Theory Publishing med stöd av Iaspis, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Marabouparken konsthall.

Föreläsning
I samband med bokreleasen föreläser en av bokens textförfattare Lisa Bloom med utgångspunkt i hennes kommande publikation Gender After Ice: Climate Change and Contemporary Art of the Polar Regions om hur samtida konstnärer, som en reaktion på de globala klimatförändringarna, omförhandlar synen på Arktis och Antarktis. Lisa Bloom är en forskare och författare som delar sin tid mellan San Diego och New York. Hon är för närvarande gästprofessor på UCLA’s Center for the Study of Women.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Utställningen On Invasive Grounds 

Mer om Katja Aglert 

Mer om Lisa Bloom 

Grolsch