fbpx
25 september 2008–26 oktober 2008

Complaints Choirs – Oliver Kochta-Kalleinen och Tellervo Kalleinen

"Christmas season starts earlier every year. Why do people never agree with me? Jobs go to China, tramline 3 smells of pee. It's not fair!" Photo: Heidi Piiroinen

En videoinstallation av Oliver Kochta-Kalleinen & Tellervo Kalleinen.

Om klagokörerna…
Ur en konversation mellan de finska konstnärerna Oliver Kochta-Kalleinen och Tellervo Kalleinen uppstod den enkla men genialiska idén att bokstavligt talat, enligt det finska uttrycket ”valituskuoro”, bilda en klagokör. Tanken var att samla människor som vill klaga i en kör där de får hjälp av en körledare att kanalisera sina klagomål i en gemensam körsång. Sedan Klagokörsprojektet lanserades i Birmingham 2005 har ett 20-tal körer lanserats över hela världen från Bodö i Norge till Melbourne, Australien. Intresset från blivande klagokörer är så stort att konstnärerna inte hinner med att hjälpa alla som hör av sig. Istället har de lagt ut en manual på sin hemsida www.complaintschoir.org där den intresserade kan få tips om hur man bäst bildar sin egen klagokör.

Om utställningen på Marabouparken…
På Marabouparken annex kommer en videoinstallation med tidigare körer från Birmingham (2005), Helsingfors (2006), Hamburg (2006), St Petersburg (2006), Chicago (2007) och Singapore (2008) att visas. Gemensamt för initiativtagarna oavsett nationalitet är, enligt konstnärerna, att alla tycks tro att de representerar den gnälligaste nationen av dem alla och att människor världen över faktiskt klagar över ungefär samma saker. Bland de saker som verkar uppröra människor mest är dåligt väder och dålig kollektivtrafik. En allmän känsla av att vara illa behandlad bubblar upp i den återkommande refrängen ”Det är orättvist!” Till detta kommer en unik lokal prägel där man tror sig ana vad som rör sig i olika nationers kollektiva undermedvetna. Det är klart att finnarna irriterar sig mer än andra folk på dålig etikett i bastun. Amerikanerna är bekymrade över att hela USA alltmer liknar en ”shopping mall”. ”Malevitj kvadrat kan jag måla när jag är full”, menar någon i den ryska kören. Störst spann mellan högt och lågt finner man kanske i Singapores kör där gnäll på ”Bad hair days” samsas med klagomål på den repressiva lilla stadsstaten där ”Allt som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet”. Singapores klagokör blev också mycket riktigt förbjuden att framträda dagen innan premiären.

Om Sundbybergs Klagokör…
Marabouparken ansluter sig till den världsomspännande klagokörsrörelsen och bildar en lokal klagokör. Behöver du ett mer kreativt utlopp för ditt vardagsgnäll? Gå med i Sundbybergs Klagokör. Det kostar ingenting och ingen sångerfarenhet krävs! Repetitionerna påbörjas i oktober med körledaren Sophie Eklöf. Klagokören kommer att ha premiär på Marabouparken annex i Gamla Betlehemskyrkan i Sundbyberg den 14/11.

Om konstnärerna…
Oliver Kochta-Kalleinen (verksam i Helsingfors) och Tellervo Kalleinen (verksam i Helsingfors) har vid sidan av sina individuella konstnärskap samarbetat sedan 2003. Förutom klagokörsprojektet har de bl a nyligen gjort projektet I Love My Job i Göteborg där konstnärerna bjuder in människor att göra filmer om de ”mardrömslika” situationer som kan uppstå på arbetsplatser. Läs mer på http://www.mittjobb.org