fbpx

 Information med anledning av Covid-19

Marabouparken konsthall följer pandemilagen om covid-19 samt Folkhälsomyndighetens reviderade föreskrifter och allmänna råd vad gäller allas ansvar att förhindra smittan.

Marabouparken konsthall har vidtagit följande åtgärder för att minska smittspridning:
• Begränsat antal personer, enligt föreskrifter, som får vistas samtidigt i lokalerna för att minska risken för trängsel.
• Besökare uppmanas att visa omtanke och hålla ett respektfullt avstånd till varandra.
• Konsthall såväl som övriga ytor städas noggrant och regelbundet
• Handsprit finns tillgängligt för besökare i entré, konsthall och butik

Marabouparken konsthall följer utvecklingen av covid-19 och har beredskap att snabbt vidta åtgärder och ändringar i öppethållanden och verksamhet om situationen så kräver.