fbpx

Den Mäktiga Medborgaren & invigning av Kökets Torg

Foto: Anders Bobert

Den Mäktiga Medborgaren
Invigning av Kökets Torg

Fredag 4 oktober, 10.00–17.00
Invigning kl 17.00

Den 4 oktober invigs konst- och arkitekturprojektet Kökets Torg i Hallonbergen centrum. Under dagen hålls seminariet Den Mäktiga Medborgaren med föreläsningar och workshops kring demokrati, makt och medborgarinflytande. Som en del av seminariet invigs Kökets Torg – en mobil projektyta för dialogiskt matlagande och en permanent betongavgjutning som speglar de standardkök som finns i områdets lägenheter. Platsen är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kvinnogrupper från Hallonbergen och arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin i samarbete med Fastighetsbolaget Balder och Marabouparken konsthall, med stöd från Kulturbryggan. Den Mäktiga Medborgaren är ett samarbete mellan Balder, Kairos Future, Urban Design, RISE och Marabouparken konsthall.

13.00–14.00 VI BJUDER PÅ LUNCH i mobila köket
Utställning av Peoples Academy, KTH: ”Hallonbergens Centrum – en plats för alla?”

14.00–17.00 ÖPPET SAMTAL: Den Mäktiga Medborgaren
Under en intensiv eftermiddag kommer vi inspireras, engageras och samarbeta kring frågor om demokrati, makt och medborgarinflytande i teori och praktik. Föredrag varvas med panelsamtal och öppen dialog där vi tillsammans utforskar möjligheterna att ta makten över sin egen livsmiljö.
Moderatorer: RISE och Peoples Academy.

14.00
– Pernilla Glaser, Senior projektledare, RISE hälsar välkommen och presenterar initiativtagarna till dagen samt:
– Stefan Bergström (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbybergs Stad, hälsar välkomna.
– Filippa Blomberg, Delprojektledare stadsutvecklingsprojekt, Sundbybergs stad
– Carl Heath, Utbildningsdirektör, RISE samt särskild utredare att värna det demokratiska samtalet: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”

14.35
– Kairos Future: Rapport från förmiddagens workshop
– Michael Dudley och Erik Jarlöv, arkitekter och samhällsbyggare, Urban Design: ”Det mixade programmet”
– Martin Westin, Forskare, Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet: ”Medborgardialog och makt”
– Nazem Tahvilzadeh, fil. dr. och forskare på Urbana och regionala studier, KTH: ”Medborgaren är fri endast på medborgarens villkor: om problemet med medborgardialoger”

15.15
Kaffepaus med bullar

15.30
– Dafni Sarakinis och Karin Manberger, Landskapsarkitekter, Tengbom: ”Hela Hallonbergen! Ökat inflytande genom en normkreativ gestaltningsprocess”
– Marika Johansson, Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige: ”Feministisk Stadsplanering”
– Monira Haj Abdalla, Förskolepedagog, Stella Nova: ”Papperskorgsprojektet”
– Elof Hellström och Paula Urbano, Konstnärer, Mapping the Unjust City: ”Vem är staden till för?”

16.15
PANELSAMTAL – Pernilla Glaser modererar med hjälp av Peoples Academy
Deltagare: Urban Design, Nazem Tahvilzadeh, Dafni Sarakinis, Marika Johansson, Monira Haj Abdalla, Paula Urbano och Nicole Ferreira Sjöström, Bitr. förvaltare, Fastighets AB Balder.

16.45
– Pernilla Glaser välkomnar till Invigningen av Kökets Torg
– Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär, S E S: ”Kökets Torg”

17.00 INVIGNING KÖKETS TORG
Moderator: Joanna Zawieja, arkitekt och producent av konst i stadsutveckling på Statens Konstråd.
Plats: P-platsen utanför Hallonbergens Centrumbyggnad, direkt till vänster, utanför Restaurang Piazza Blue

17.00-17.30 Invigningstal
Tillsammans med Helena Holmberg, chef Marabouparken konsthall, Fastighetsbolaget Balder, Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen KTH, Soroor Notash, Kvinnors Byggforum så klipper Stella Nova och Verdandi bandet för Kökets Torg.

Vi bjuder på dryck, tilltugg.

– Elin Strand Ruin, S E S
– Shazia Chaudry, Förskolan Stella Nova
– Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Verdandi
– Rebecka Yrlid, Balder
– Helena Holmberg, Chef Marabouparken konsthall
– Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen, KTH
– Soroor Notash, Kvinnors Byggforum
– Shazia Chaudry klipper bandet som tillverkats av Stella Novas barn

”Med exakta betongavgjutningen av Hallonbergens befintliga standardkök skapar Kökets Torg en plats som är lika delar konstverk, skulpturalt monument och stadsplan över det privata hemmets omvårdande centrum.”

Kökets Torg är ett konst- och stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen som drivs av arkitekt och konstnär Elin Strand Ruin i samarbete med Balder och Marabouparkens konsthall. Förstudie och genomförande har gjorts mellan 2016-2019 i tätt samarbete med personal från daghemmet Stella Nova och Verdandi: Shazia Chaudry, Monira Haj Abdalla, Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Jenny Chen, Anitha Gunnarsson, Hanna Karlsson.
Projektet har finansierats av Kulturbryggan och Balder. Förstudien genomfördes på uppdrag av Sundbybergs Stad.

Foto: Anders Bobert

Deltagare DEN MÄKTIGA MEDBORGAREN och
INVIGNING AV DET PUBLIKA KONSTVERKET KÖKETS TORG: 

Carl Heath är chef för Professional Education samt kompetensplattformen Digitalisering och Lärande på RISE. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign.

Dafni Sarakinis och Karin Manberger är landskapsarkitekter från Tengbom som i samarbete med Ulrika Gunnarson Östling, forskare inom hållbar urban utveckling med genus- och miljörättviseperspektiv undersökt hur en normkreativ gestaltningsprocess kan leda till en mer jämlikutformning av ett parkstråk i Hallonbergen.

Elof Hellström och Paula Urbano är medlemmar i det kollektiva konstnärsarbetet Mapping the Unjust City som handlar om kartläggningar och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Centrala frågor för gruppen är vem staden är till för och vad den skulle kunna vara.

Faiza Rebundi är verksamhetsledare för Verdandi i Hallonbergen, har drivit sopplunch för kvinnor sedan 2008. Är aktiv som Nattvandrande föräldrar i Hallonbergen där hon har bott sedan 2000. Politiskt aktiv för socialdemokraterna i Sundbybergs Stad. Deltog i Kerstin Bergendals Parkleksprojekt och har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Filippa Blomberg är delprojektledare inom stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör, med ansvar för de sociala dimensionerna av hållbar stadsutveckling.

Har arbetat mycket med delaktighet och dialog i olika projekt. Håller för närvarande på att ta fram en delaktighetsguide till hur vi staden ska arbeta med delaktighet inom samhällsbyggnadsprocessen.

Helena Holmberg är chef för Marabouparken konsthall sedan 2019. Helena Holmberg kommer närmast från Kunsthall Trondheim, en samtidskonstinstitution i Norge, som hon varit med och byggt upp som dess chef sedan 2013. Helena jobbade tidigare som curator på Index.

Heve Hatam Jomaa är aktiv inom Verdandis styrelse i Hallonbergen. Boende i området sedan 2006. Har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Joanna Zawieja är arkitekt och producent av konst i stadsutveckling på Statens Konstråd. Hon driver även en egen kritisk arkitekturpraktik i gränslandet mellan konst och arkitektur samt arbetar som skribent och debattör.

Marika Johansson är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer.

Martin Westin forskar i miljökommunikation och arbetar som utbildare och processledare. Han är intresserad av att både kritiskt granska och konstruktivt bidra till dialogbaserad samhällsplanering.

Monira Haj Abdalla är förskolepedagog på Stella Nova och projektledare för Papperskorgsprojektet tillsammans med Thomas Borg vilket har genomförts tillsammans med Balder och Förvaltaren. Är aktiv som Nattvandrande föräldrar i Hallonbergen där hon har bott sedan 1991. Deltog i Kerstin Bergendals Parkleksprojekt och har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Nazem Tahvilzadeh är fil.dr. och forskare på Urbana och regionala studier, KTH. Han forskar om demokrati, stads-politik och hållbar utveckling.

Peoples Academy är namnet på den studio på Arkitekturskolan KTH för färdigutbildade arkitekter från utomeuropeiska länder som går kursen Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning (KUAUT). Public Academy har under vt19 gjort projektet Hallonbergens Centrum – en plats för alla? som visas som utställning under Den Mäktiga Medborgaren, vilket är ett samarbete mellan KTH, Balder och Stiftelsen Tryggare Sverige. Public Academy drivs av Elin Strand Ruin.

Shazia Chaudry förskolepedagog på Stella Nova bor och varit aktiv i Hallonbergen sedan 1991. Har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Sonja Vidén är arkitekt och forskare med bla Ingela Blomberg BOOM-gruppen KTH, bor sedan 1965 i rekordårsområdet Grindtorp och driver där en soppverksamhet sedan 2010, är aktiv som föreläsare och skribent.

Soroor Notash Arkitekt och stadsplanerare. Jobbar på stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad. Sitter i styrelsen för Kvinnors Byggforum. Soroor är intresserad av att förstå hur det postkolonial tillståndet formar våra synliga och osynliga miljöer och verka för en mer jämlik värld.

Stefan Bergström (C) är kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande Sundbybergs Stad. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Initiativtagarna till Den Mäktiga Medborgaren:

Daniel Lindén och Fredrik Torberger är framtidsstrateger hos Kairos Future som hjälper alla typer av organisationer med att förstå och forma framtiden. I deras affärsområde Citizens & Societies stöttas demokratiskt styrda organisationer med omvärldsanalys och innovation. I rollen som workshopledare bidrar Daniel och Fredrik med fynd och insikter från framtidsstudien Morgondagens medborgare (2018).

Elin Strand Ruin är arkitekt/konstnär vars praktik opererar i gränslandet mellan performativ konst och arkitektur och undersöker hur man kan katalysera sociala förändringar genom vardaglig arkitektur. Strand Ruin har ställt ut på ledande konstnärliga, arkitektur- och planeringsinstitutioner runt Sverige och Europa under de senaste 15 åren. Hon utvecklar normkreativa alternativa mötesplatser på uppdrag av NCC. Elin Strand Ruin driver verksamheten S E S och är lärare på Arkitekturskolan, KTH.

Erik Jarlöv och Michael Dudley medverkar i seminariet genom Arkitektkontoret Urban Design. Deras arkitektur grundar sig på innovativa lösningar, engagemang, samarbete och med målet att skapa resurseffektiva lösningar och maximal nytta för både samhälle och individ. De strävar efter mixade program vilket ofta leder till att platser och byggnader får flera olika funktioner med oväntade möten som följd och att 1+1=3.

Pernilla Glaser och Emelie Anneroth jobbar i stadsutvecklingsgruppen på RISE, Research Institutes of Sweden. RISE stadsutveckling jobbar på bred front med sociala innovationer inom stadsbyggnad och samhällsplanering och intresserar sig för människans relation till den byggda miljön och de urbana system som råder i en stad. De har stor erfarenhet av deltagande processer, dialogarbete och hantering av komplexitet inom stadsutvecklingsfrågor.

Rebecka Yrlid, Fastighets AB Balder är fastighetsutvecklare med ansvar för den pågående detaljplanen i Hallonbergen. Nicole Ferreira Sjöström, Fastighets AB Balder är förvaltare och ansvarar även för de sociala satsningar som Balder gör i samband med projektutvecklingen i Hallonbergen. Fastighets AB Balder ska inom de närmaste åren utveckla Hallonbergen Centrum samt förtäta området med nya hyresrätter, bostadsrätter, hotell, förskolor och trygghetsboende. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp för utvecklingen i Hallonbergen genom lokal närvaro med fokus på sociala frågor.Genom en tät medborgardialog med både dagens och morgondagens invånare är målet att skapa ett bra liv genom hållbar stadsutveckling.